Arkitektur

God arkitektur, som utgår från människor och stadens bästa, byggd med bra material är en investering i framtida värden. Ja, konkreta värden som byggnader eller material: dessa kan återvinnas och fungerar som en slags materialbank. Men det är också sociala värden som ger människor, företag och städer bättre möjligheter att växa och utvecklas. Vi ser sambandet mellan gestaltning och design, materialval och hållbarhet. Insikt och kunskap om projektens ekonomiska förutsättningar lägger grunden till arkitektur som ger fler marknadsfördelar och som har hållbara förvaltningsperspektiv.

Spektrumhuset, en byggnad av Semrén & Månsson i Nya Hovås
Två byggnader på KTH Studentbostäder
Händer som ritar en byggnad

Investera i högre arkitektonisk kvalitet

Det finns de som tycker att kunskap om ekonomi hämmar konstnärlighet och kreativitet. Givetvis är design, formgivning och arkitektonisk gestaltning kärnan i det vi gör. Men vi är övertygade om att vi också måste behärska andra frågor: teknik, statistik, ekonomi och sociala aspekter bara för att nämna några.

Det är viktigt att utforska både emotionella och funktionella värden för att förstå hur vi kan maxa potentialen i varje enskilt projekt. Funktionella värden kan vara driftskostnader, materialval och systemlösningar. Emotionella världen handlar till exempel om attraktionskraft och livsstilsprofilering, som bygger en relation till projektet och som skapar upplevelser – något som absolut påverkar marknadsvärdet. Vi tar ett utökat ansvar genom att kombinera kreativitet, teknik och tänka business – för att säkra att resultaten blir så maximalt goda och så värdefulla som de kan bli.

Kompetenser

3D-modellering

Analys

Bas-P

BIM-samordning

Dagsljusanalys

Dialogprocesser

Flödesanalys

Miljösamordning

Mobilitetsutredning

PBL-expertis

Plan-expertis

Processledning

Projekteringsledning

Projektledning

Skyltprogram

Solstudier

Stadskvalitetsanalys

Tillgänglighet

Träbyggnad

Återbruk

”Frågor kring ekonomi är grundläggande för arkitekturen. Ekonomin bestämmer ju om och hur en arkitektonisk idé kan omsättas till en konkret, lösning.”

Magnus Månsson, arkitekt SAR/MSA, koncernchef och adj. Professor

Magnus Månsson, koncernchef och arkitekt på Semrén & Månsson

Affärsområden

Bostäder

Byggnadsvård, ombyggnad och renovering

Fastighetsutveckling

Forskning och labbmiljö

Handel

Hotell och restaurang

Industri och logistik

Inredningsdesign- och arkitektur

Kommersiella fastigheter

Kulturmiljö

Skola och utbildning

Stadsutveckling

Studentbostäder

Vård och omsorgsboende

Järntorgsgatan x Brogatan exteriör kvällstid
Christopher Kihlberg arkitekt på Semrén & Månsson i Göteborg

Leveranser

Bygglov

Detaljplan

Förstudier

Idéutveckling

Inventering

Kalkylhandlingar

Konceptarbete

Programarbete

Projektering

Relationshandling

Säljmaterial

Tomtutredningar

Tävlingar

Sophie Dufva, arkitekt, partner och regionchef Göteborg på Semrén & Månsson

Kontaktperson

Sophie Dufva

Arkitekt SAR/MSA, regionchef Göteborg, Partner

+46 707 99 10 71sophie.dufva@semren-mansson.se

Dela

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram