Digitalisering & innovation

Komplexiteten och riskerna i ett byggprojekt är i dag större än någonsin. Därför är en digital och innovativ approach en förutsättning för att säkra fastighetsutvecklarens investering och de framtida vinsterna.

modell av en byggnad helikoptervy
Medarbetare på Semrén & Månsson

Digital designprocess tryggar fastighetsaffären

Semrén & Månsson och Zynka BIM utvecklar tillsammans nya verktyg som ger oss en bättre överblick av byggprojekten. Vi tar fram simuleringar och initierade analyser som ger oss en bättre överblick av data i byggprojekten och låter oss tydligt visualisera och kommunicera mätbara värden. Allt för att underlätta dialogen med staden, kunden och effektivisera plan- och byggprocessen.

Digital expertis + tjänster

BLM (investerings- och intäktsanalys)

Reality Capture

Parametrisk Design

VR (Virtual reality)

AR (Augmented reality)

GIS

LCA (Livscykelanalys)

Stadskvalitéanalys

Dagsljusanalys

Klimatanalys

Solradiation

VSC (Vertical sky component)

Site Potential Analysis

Digitala tvillingar

Digital Site

BIM-samordning

”En digital process utgörs inte av en enskild sak som BIM, utan framför allt av människor, processer och teknologi.”

Andreas Bångö, Byggnadsingenjör

Andreas Bångö Byggnadsingenjör på Semrén & Månsson i Göteborg
Tobias Landberg, Arkitekt och Regionchef Malmö på Semrén & Månsson

Kontakta mig

Tobias Landberg

Arkitekt SAR/MSA/Breeam AP, regionchef Malmö

+46 704 50 99 91tobias.landberg@semren-mansson.se

Dela

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram