Hållbarhet

Tidlös arkitektur med gedigna, klassiska material håller längre. De värden vi skapar måste vara bestående för att vara både lönsamma och hållbara, för såväl beställare som planeten vi bor på. Det vi skapar måste vara motståndskraftigt och kunna hantera kommande kriser och snabba förändringar. Vi är övertygade om att verkligt hållbar arkitektur är flexibel: den kan transformeras, byggas om och på och restaureras. Vi hjälper våra beställare att investera i cirkulära material som blir en investering i framtida, fysiska tillgångar.

Isak Heedman

Arkitektur som hållbar investering

Genom att bygga beständigt blir kostnaden lägre över tid, det krävs mindre underhåll och risken att behöva byta ut material och byggelement minimeras. Förståelse för vad som skapar lönsamhet och bra affärer över tid lägger grunden bestående arkitektoniska värden.

För att säkerställa att all relevant kunskap är på plats när den verkligen behövs involverar vi konsulter och rådgivare. På så sätt belyser vi frågor och utmaningar från flera perspektiv och undviker vi dyra och onödiga omtag. Som generalkonsult och beställarens närmaste förtrogna förflyttar vi arkitektrollen i en inkluderande process mellan brukare, samhället, beställare och fastighetsutvecklare.

Med en digital och effektiv process kan vi göra spjutspetsprojekt samt lyfta nivån i alla projekt. Ett innovativt och hållbart mindset genererar nya, spännande lösningar som blir en del av den arkitektoniska gestaltningen, ger marknadsfördelar för beställaren och bidrar till ett hållbart samhälle.

Hållbar business + arkitektur

Analyser kring livscykelkostnad

Tegelexpertis + beständiga material

Miljöbyggnadssamordnare

Certifieringar (BREEAM, LEED, WELL)

Cirkulärt byggande

Upcykling

3D-scanning av byggnader och interiörer

Inventering inför återbruk

”Det behöver bli mer ekonomiskt fördelaktigt att bygga hållbart. Där har vi arkitekter en viktig roll i att argumentera väl, visa på fördelarna och förklara relationen mellan kostnader och långsiktiga värden. Vi som bygger i egen regi kan också föregå med gott exempel, samtidigt som vi lär oss förstå byggherrens verklighet.”

Patrik Winnergård-Helm, arkitekt SAR/MSA, kvalitets- och miljöansvarig

Patrik Winnergård-Helm. akitekt på Semrén & Månsson Göteborg

Hållbar process

Hållbarhetssamordning

Strategier för hållbarhet

Stadskvalitetsanalys

Medborgardialog

Barnkonsekvensanalys

Social konsekvensbeskrivning

Digitala analyser

Hållbarhetsworkshop

Två medarbetare i designprocess

Hållbar innovation

Livscykelanalys

Effektivt /resurssnålt byggande

Klimatpositivt byggande

Innovativt byggande i trä

Ekosystemtjänstanalyser

Hållbar gestaltning

Klimatanpassning

Mobilitetslösningar

Digitala tvillingar

Digital förvaltning

Anna-Karin Nilsson, hållbarhetsstrateg på Semrén & Månsson Stockholm

Kontakta mig

Anna-Karin Nilsson

Byggnadsingenjör, hållbarhetsstrateg

+46 736 34 89 40anna-karin.nilsson@semren-mansson.se

Dela

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram