Om oss

Vi på Semrén & Månsson har över 50 års erfarenhet av vad som funkar. Och inte funkar. Vi har under åren format en arbetsmetod som tar utgångspunkt i handfasta, mätbara värden. I nära samarbete med våra beställare formar vi visioner utifrån affärsbehoven, projektens fysiska förutsättningar och en förståelse för hur samhället utvecklas. Men kanske viktigast av allt: vi ser till att visionerna går att förverkliga. Det är så vi skapar arkitektur i världsklass, färdigställd enligt tidplan och budget och med förutsägbara framtida fastighetsvärden.

Medarbetare på Semrén & Månsson

Affärsförståelse

Vi pratar lika gärna business som arkitektur. För har vi koll på ekonomin kommer vi också att ha råd med den bästa arkitekturen – arkitektur som är lönsam att investera i och som ger fler marknadsfördelar, hållbara förvaltingsperspektiv och andra mätbara värden. Det är först när man förstår byggprojektets ekonomiska förutsättningar som man kan göra de rätta valen för den bästa arkitekturen, med ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara värden. Arkitektur som alla i längden vinner på.

Affärsnytta skapar samhällsnytta
Digitalisering

Digitalisering

I grunden är digitalisering väldigt enkelt: det handlar om kommunikation. Vi som är arkitekter, beställare, byggare och förvaltare får bättre beslutsunderlag när informationen samlas och delas i gemensamma system. Effektivitetsvinsten är uppenbar, men framförallt stärker vi vår prognosförmåga och affärsintelligens. Vi kan ställa rätt krav och göra medvetna val som lägger grunden för mänsklig och affärsmässig tillväxt. Med ett genuint digitalt mindset stödjer vi traditionella skeden med innovativa lösningar och analyserar hur vi genererar högst värde under längst tid.

Digitaliserad design som framgångsfaktor
Hållbarhet

Hållbarhet

Samhället står inför akuta utmaningar: klimatkris, minskad biologisk mångfald, ökat utanförskap och ensamhet. Men vi är övertygade om att vi kan bidra till en hållbar omställning genom att utveckla och utforma byggnader och städer genom grön innovation, beständig arkitektur och en inkluderande process.

Hållbar värld, hållbar affär
Den röda tråden

Den röda tråden

Med ett helhetsgrepp tar vi ansvar genom hela processen. Vi säkrar investeringen med framgångsrika arkitektoniska koncept i tidiga skeden. Vi kvalitetssäkrarprodukten, både vad gäller kreativitet och genomförande. Vi guidar produktionen för att säkerställa kvaliteten i byggprocessen. Vi utvecklar verktyg för fastighetsförvaltning och lägger fundamentet för hållbara affärer även i framtiden. Genom nära samverkan med beställaren lägger vi grunden till en stabil och effektiv process med ett slutresultat som motsvarar visionen. Och skapar högre värde för både kund och stad.

Vi är den röda tråden
Vår historia

Vår historia

På våra 50 år har vi hunnit med mycket. Vi har genomfört projekt i alla skalor och former. Vi har vuxit, startat bolag, initierat professurer – och byggt egna hus. Läs mer om hur vi, blev oss, här!

Vår historia
Jobba med oss

Jobba med oss

Vi är övertygade om att god arkitektur får människor, samhällen och företag att må bättre. Vi söker därför de som vill ta lite mer ansvar och lite bredare roller än vanligt: arkitekter, ingenjörer, kreatörer och innovatörer som vågar pröva nya sätt att tänka, rita och skapa för att kunna göra det allra bästa för våra kunder. Ja, som helt enkelt vill vara del av en kultur som drivs av att skapa bättre arkitektur.

Jobba med oss

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram