Vi är den röda tråden

Med ett helhetsgrepp tar vi ansvar genom hela processen. Vi säkrar investeringen med framgångsrika arkitektoniska koncept i tidiga skeden. Vi kvalitetssäkrarprodukten, både vad gäller kreativitet och genomförande. Vi guidar produktionen för att säkerställa kvaliteten i byggprocessen. Vi utvecklar verktyg för fastighetsförvaltning och lägger fundamentet för hållbara affärer även i framtiden. Genom nära samverkan med beställaren lägger vi grunden till en stabil och effektiv process med ett slutresultat som motsvarar visionen. Och skapar högre värde för både kund och stad.

Magnus, Jens och Hanna - arkitekter på Semrén & Månsson
Projekt flygbild

Erfaren utmanare

Drivkraften i att utveckla och utmana bygg- och fastighetsbranschen har varit med oss på Semrén & Månsson i över 50 år. Vi är fast beslutna om att ta oss an byggbranschens utmaningar. Och för att lyckas tror att vi måste förändra branschens ganska så traditionella processer. Varför då? Jo, för att undvika kostnadsdrivande omtag och för att råda bot på ineffektiviteten i projekten. Målsättningen är hela tiden att nå ett bättre slutresultat.

Vi har tagit fram flera olika tjänster som går utanför den traditionella arkitektrollen och med hjälp av digitala verktyg får vi bättre överblick, minimerar risker och kan bidra med kunskap från tidigt skede, till försäljning, byggnation och ja, ända till förvaltning. För att vara säker på att projekteten verkligen kan genomföras så krävs en förståelse för respektive aktörs affär, plats och funktion i projektet. Tillit, dialog och transparens skapar (affärs)förståelse och gör processerna mer effektiva och produkten säkrare.

Processen skräddarsys för varje projekt och fokus ligger på att få mest utdelning för det arbete konsultteamet utför, både på skissbordet och i det slutgiltiga bygget. Genom att löpande pröva våra idéer och lösningar i simuleringsverktyg och mot affärsupplägget, vet vi att projektet är på rätt väg och risken för omtag minimeras. Vi jobbar alltid nära våra beställare och vi vet av erfarenhet att transparens och dialog är avgörande för att få till en effektiv process och nyttja all den kompetens som ju faktiskt finns i ett projektteam.

”Vår helhetssyn i byggprojekt är unik. Vi kan vara den röda tråden genom hela projektet. Men det kräver att vi tar ett större ansvar och fokuserar på rätt fråga, vid rätt tid.”

Hanna Eliasson, arkitekt SAR/MSA

Hanna Eliasson, arkitekt på Semrén & Månsson Göteborg
Maria Persson, arkitekt och vice vd på Semrén & Månsson

Kontakt

Maria Persson

Arkitekt SAR/MSA, vd, Partner

+46 703 40 20 92maria.persson@semren-mansson.se

Dela

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram