Expovallen

SamhällsfastigheterStadsutveckling

Expovallen är ett projekt som inte liknar något annat – en utställningshall inbyggd i en skyddande strandvall mot stigande havsnivåer. Byggnaden kommer också att bli den nya entrén för Trelleborg och sätter tonen för det framväxande området Västra Sjöstaden. Resultatet är en byggnad som är både storslagen och lågmäld.

Expovallen markvy

UppdragsgivareTrelleborgs Kommun

PlatsVästra sjöstaden, Trelleborg

År2022 -

Areaca 2500 kvm

VisualiseringarAdore Adore

HållbarhetHög grönytefaktor och biologisk mångfald, täckt byggnad med grönyta, bärande limträstomme, Självförsörjande byggnad genom solceller och vätgas.

Valet att lägga byggnaden under mark, i den framtida skyddsvallen, skapar inte bara en unik formgivning som kopplar samman stad, land och hav. Det resulterar också i en byggnad med lågt energibehov och möjliggör självförsörjande med hjälp av solceller och vätgas. Utformningen under mark gynnar även den biologiska mångfalden. Och när projektet står färdigt – kommer platsen ha mer vild natur än den har innan första spaden sätts i marken. Förutom utställningshallen planeras det även för väderskyddade platser utomhus, en badplats och ett vidsträckt trädäck med brygga ut i havet.

Expovallen flygvy

Dela

jens laursen regionchef arkitekt_malmö

Kontakta mig om du vill veta mer

Jens Laursen

+46 703 00 34 84jens.laursen@semren-mansson.se

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram