Fors

Stadsutveckling

Som en naturlig fortsatt förtätning av Kungsbacka planeras det för ett nytt och hållbart bostadsområde i Fors med varierande storlekar och boendeformer. I samspel med den befintliga bebyggelsen i området, kommer man här kunna erbjuda hög boendekvalitet med närhet till natur, rekreation och skola. Fors är en idealisk plats att bo för alla, vart än man befinner sig i livet.

UppdragsgivareSkandia Fastigheter

PlatsFors, Kungsbacka

År2022

Area5132 m2 bostäder

Antal bostäderca 118

HållbarhetExploatering på redan hårdgjord yta, förutom bostäder med varierande storlekar och boendeformer finns även bostäder med särskild service (BmSS) med en egen, privat trädgård-

Vid gestaltningen av byggnaderna har fokus varit att ge lägenheterna fina utblickar, i huvudsak mot grönskan, och att optimera solinfall både in i lägenheterna och på bostadsgårdarna. Husens mjuka gröna fasader i trä kontrasteras mot plåttakets blankare yta i samma kulör. Den rundade formen är ett genomgående detaljelement i projektet och syns i takfötter, skärmtak och balkonger. Byggnadernas höjd anpassas till området, och fina ljusa gårdsrum skapas mellan dem.
På vindsplan finns utrymme för växthus och gemensamhetslokaler, och på gårdarna planeras det för odlingsmöjligheter och gemensamma utrymmen. I direkt anslutning till tomten rinner ett vattendrag med mycket befintlig växtlighet som tillgängliggörs för de boende att njuta av.

”Fors blir ett fint tillskott till Kungsbacka, och ger en parkeringsplats mer grönska och fantastiska boenden för studenter, familjer, äldre – och allt där emellan,”

Elin Johansson, studiochef och samhällsplanerare på Semrén & Månsson

Dela

Elin Johansson, studiochef på Semrén & Månsson Göteborg

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Johansson

+46 790 76 66 64elin.johansson@semren-mansson.se

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram