H&M - Herrnhutaren

Retailundefined

Kungsgatan i centrala Göteborg är en kulturkänslig miljö. När Herrnhutaren, belägen på Kungsgatan 55 – 57, skulle transformeras var det av yttersta vikt att finna en harmonisk balans mellan historiskt bevarande och modern nyproduktion. Genom att exteriört återskapa ett hus från sent 1800-tal och samtidigt skapa en modern och funktionell arbets- och butiksmiljö har vi kunnat ta historien varsamt in i framtiden. Här återfinns återigen H&M i butiksläget och ett flertal företag i de nya kontorsplanen i en 1800-talsbyggnad men i moderna lokaler.

UppdragsgivareRamsbury, NCC

PlatsKungsgatan 55- 57, Göteborg

År2019-2023

Areaca 6500m2

KuriosaCirkularitet, bevarad fasad i kulturmiljö

UppdragSystem- och Bygghandling samt Hyresgästanpassningar

Ny byggnad bakom bevarad fasad

Arbetet med Herrnhutaren påbörjades hos Semrén & Månsson under våren 2019. Projektet hade innan dess drivits av Tyréns som tagit fram bla. bygglovshandlingar i samråd med fastighetsägaren.
Från gatunivå upplevs Herrnhutaren idag som en byggnad från 1800-talet. Men bakom exteriören finner man en helt ny byggnad som uppfyller alla moderna krav och funktioner.

Ursprungligen bestod fastigheten av tre separata byggnader som under åren blivit ihopbyggda. Då tiden hade satt sina spår och med svårigheter att få till moderna & ändamålsenliga lokaler valde man till sist att riva fastigheten. Fasaden mot Kungsgatan samt nedre delen av taket med kupor bevarades och återställdes till sitt ursprungliga utseende. Utöver detta har kosmetiska ingrepp gjorts; nya träfönster ersatte de befintliga och gatuplanet fick en ny mer tidstypisk fasad med butiksfönster av trä, och en rusticerad putsad fasad. Allt för stämma överens med byggnadens karaktär och ersätter den tidigare mer moderna gatufasaden som tillkommit i slutet av 1900 talet.

Under hela byggprocessen bevarades fasaden mot Kungsgatan och renoverades varsamt för att återfå sin forna glans, medan resten av byggnaden revs. Fasaden mot Vallgatans fasad revs, men återuppfördes så som den en gång byggdes med tidstypiska detaljer. Staden har fått tillbaka ett stycke byggnadshistoria och samtidigt nya lokaler som väl svarar på dagens krav på komfort, funktionalitet och energieffektivitet.

“Att restaurera och återskapa ett kulturarv är att bevara en del av vår historia för kommande generationer. Med en utgrävd källare & två nya våningar adderades 2000 kvadratmeter ny yta till nytta för staden,”

Jens Ragnarsson, vice regionchef på Semrén & Månsson i Göteborg

Dela

Jens Ragnarsson, vice Regionchef Semrén & Månsson Göteborg

Kontakta mig om du vill veta mer

Jens Ragnarson

+46 706 80 55 00jens.ragnarson@semren-mansson.se

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram