Skaraborgs Sjukhus psykiatriblock

InredningSamhällsfastigheter

Under en sjuårsperiod har Semrén & Månsson varit en del av omfattande planering, projektering och ombyggnad för att modernisera Skaraborgs Sjukhus psykiatriblock. Ett projekt där vi arbetat tätt ihop med verksamheten för att skapa en läkande vårdmiljö som bidrar till tillit och transparens. Men också för att utforma säkra rum och flöden som stödjer personalen i deras dagliga arbete och upplevs trygga för alla.

BeställareVästfastigheter/Byggdialog

År2015–2022

PlatsSkövde

Area27 100 m²

Projekthemsida

HållbarhetsdataCertifierad Miljöbyggnad Silver

KuriosaVinnare av Skövde stadsbyggnadspris 2023 och Architecture Masterprize i kategorin Architectural Design - Healthcare / Wellness. Nominerad till European Healthcare Design Awards 2023 i kategorin "Mental Health Design"

FotografPetter Cohen

”Invändigt har vi sökt efter mjukast möjliga material och former och använt färgsättningar inspirerade av naturen. Istället för det institutionellt vita har vi eftersträvat harmoni, värme och variation.”

Johanna Vestlin, inredningsarkitekt på Semrén & Månsson.

KSS entre
KSS entre
Kss interiör entre

Nya kunskaper ställer nya krav

En sak som är speciellt med det nya sjukhuset är den gemensamma entrén för psykiatrin och den somatiska vården. Tanken är att minska stigmat kring psykisk ohälsa genom att likställa den med den vanliga akutsjukvården. Det är också värdefullt att på det här sättet få möjlighet till snabbare psykiatrisk diagnostisering av somatiska patienter eller omvänt kunna få snabb akutvård av psykiatripatienter med kroppsliga skador.

– Det är symboliskt att man anländer till en gemensam yta, där du antingen går vänster till psykiatrin eller höger till den somatiska vården eftersom människor ofta behöver hjälp från båda håll, säger Anna Arvidsson, arkitekt på Semrén & Månsson

”Den psykiatriska heldygnsvården är det enda stället i samhället, utöver rättsväsendet, där människor kan bli frihetsberövade. Då måste det vara en säker miljö som både funkar tekniskt och är trevlig för patienterna.”

Anna Arvidsson, arkitekt på Semrén & Månsson

Vårdande miljöer för möten och avskildhet

Psykiatrin är inte beroende av operationsrum och stora maskiner, utan miljön i sig behöver vara läkande. Det syns redan på planlösningen. Från ett fågelperspektiv är byggnaden uppbrutet av innergårdar och ljusa korridorer, flyglar sticker ut och skapar både inblickar och utblickar. Och landskapet som finns utanför fönstret fortsätter in i byggnaden i färgval, bilder och material.

– Idag vet vi att patienter tillfrisknar snabbare i kontakt med naturen. I heldygnsvården ligger därför alla patientrum med fönster ut mot vackra beteshagar mot en fond av lövskog. Överallt finns möjlighet att ta sig ut på innergårdar med sittplatser och gröna parkmiljöer.

Lika viktigt har varit att bygga in valmöjligheter för att umgås eller dra sig undan. Som patient ska du ha frihet att välja hur du interagerar med omgivningen. Därför finns olika typer av sittplatser både inne och utanför rummen samt dagrum som öppnar upp för möten och samtal, men också nischer och möbler där man kan sitta avskilt.

– När en patient blir frihetsberövad så är kontakten med andra en viktig del av tillfrisknandet. I början vill många bara sova och vara för sig själva, men sedan söker sig patienterna inte sällan till varandra, säger Anna Arvidsson.

”Vi har gjort många studiebesök för att hitta goda exempel. Tillsammans med verksamheterna kom vi bland annat fram till att dygnsrytmljus och att aktivt arbeta med den sociala densiteten var två bra spår.”

Johanna Vestlin, inredningsarkitekt på Semrén & Månsson

Fokus på att skapa lugn och välmående

Psykiatriblockets heldygnsvård är bland de första i Sverige med dygnsrytmbelysning. Intensiteten och färgtemperaturen härmar då det naturliga ljuset utomhus; mer dimrat på morgonen, starkare och kallare under dagen och varmare under kvälls- och nattid.

– Det bygger på forskning om hur ljuset påverkar oss. Kroppen mår bäst om den får behålla sin naturliga dygnsrytm. Att låta belysningen följa dygnets naturliga skiftningar är därför särskilt bra för avdelningar där patienter vårdas dygnet runt och där personalen skiftarbetar. Man får bland annat lättare att somna, sover lugnare och känner sig piggare under dagen, förklarar Johanna Vestlin.

I de uttjänta lokalerna i Falköping där verksamheten tidigare låg delade patienterna rum. I Skövde får de ett eget rum, vilket forskningen visat är den viktigaste miljöfaktorn för att minska stress och aggressivitet.

Allt som kan bidra till lugn och harmoni är viktigt, inte minst för att hot och våldsamt beteende är något som personalen ständigt måste vara beredda på. Följaktligen har några av de mest centrala frågorna i utformningen av sjukhuset handlat om säkerhet.

– Ledsna och deprimerade människor kan snabbt bli upprörda och arga. Då måste miljön bidra till ett minskat aggressivt beteende hos patienterna, men också ge personalen överblick och tillgång till snabba reträttvägar.

Första patienten flyttade in i mars 2022. Arbetet har omfattat tolv olika verksamheter fördelade på 27 000 kvadratmeter, varav fem vårdavdelningar för heldygnsvårdens patienter samt en gemensam akutentré, sjuktransporthall och personalutrymmen. Trots den stora skalan är resultatet ett finstämt komplement till det befintliga sjukhuset som utstrålar respekt, lyhördhet och hänsyn. En plats där människors integritet och värdighet står i centrum.

”I det här projektet har det verkligen handlat om att parallellt kunna hantera de hårda och mjuka frågorna – i stor skala och ner på detaljnivå”

Anna Arvidsson, arkitekt Semrén & Månsson

KSS exteriör
KSS rum

Dela

Johanna Vestlin, inredningsarkitekt på Semrén & Månsson Göteborg

Kontakta mig om du vill veta mer

Johanna Vestlin

+46 768 97 31 11johanna.vestlin@semren-mansson.se

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram