Skövde Science City

RetailSamhällsfastigheter

Vi tror att en byggnad kan vara så mycket mer än bara sin funktion. I Skövde Science City får arkitekturen ta plats när vi skapar en byggnad innehållandes en idrottshall och dagligvaruhandel som förenar form och innehåll på ett harmoniskt sätt. Genom en elegant trästruktur och generösa dagsljusinsläpp får byggnaden en unik karaktär och trivsel. Dess placering hjälper till att skapa ett mer trivsamt stadsrum och byggnaden möter fint den närliggande kvartersstaden. Samtidigt skapar den en inkluderande mötesplats för området.

Uppdragsgivare City Gross, Brixly

PlatsSkövde Science City

År2023 -

SkedeDetaljplan

KuriosaTävlingsvinsten berodde på förslagets höga arkitetoniska nivå och hållbarhetsambitioner

HållbarhetTräbyggnad, Handel med cykelresande i fokus. Grönt fokus i gestaltningen med fruktträdgård, öppen dagvattenhantering mm

Byggnationen kommer att bidra med service till invånarna i Skövde Science City och med attraktivitet till stadsdelen.

Ur juryns motivering

Dela

Isak Heedman, arkitekt på Semrén & Månsson Göteborg

Kontakta mig om du vill veta mer

Isak Heedman

+46 736 44 34 87isak.heedman@semren-mansson.se

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram