Södra Skogsägarna huvudkontor

ArbetsplatserInredning

Södra Skogsägarnas huvudkontor i Växjö är under en pågående omvandling. Ambitionen är att ta vara på lokalens befintliga kvaliteter och samtidigt ta verksamheten in i framtiden. Med skogen som grunden till konceptet har vi fysiskt fångat Södras själ, och transformerat deras huvudkontor till en mötesplats för medarbetare, medlemmar och besökare.

UppdragsgivareSödra Skogsägarna

PlatsVäxjö

År2022 - 2023

Area13 300 m2

KuriosaByggnaden ritades ursprungligen av den ungersk-svenska arkitekten Geza Hortay. Hela fastigheten är 3D-skannad.

HållbarhetHållbarhetsanalys, Cirkulär design & demonterbarhet, Flexibilitet & ökad nyttjandegrad

”Vi har satt fysisk form på Södras själ, ökat användningen av ytor och förvandlat huvudkontoret till en modern arbets- och mötesplats,”

Magnus Lindgren, inredningsarkitekt på Semrén & Månsson.

Skogen ligger till grund för konceptet

Södra Skogsägarna är en ledande internationell aktör inom skogsindustrin och organisationens många kontor är en fysisk representation av deras engagemang. Huvudkontoret har nu förädlats till en plats som binder samman historian med framtiden, som representerar Södras identitet och verksamhet. När det var dags att transformera kontoret föll valet på Semrén & Månssons vision: ett sammanhållet helhetsintryck som ska inspirera både medlemmar och anställda och visa Södras identitet. En hållbarhetsanalys satte ramverket för vilka befintliga material som skulle bevaras, exempelvis slipades det befintliga stengolvet om istället för att lägga ett nytt. Därutöver, visade analysen också hur nyttjandegraden av hela fastigheten kunde ökas.

I designkonceptet ser vi skogens flera olika element översatta och införlivade, från träd och mossa till blänket i bäcken och ljuset i gläntan. Södras egna material är använda i inredningen, och de är återbrukbara och kan lätt gå tillbaka i Södras produktion igen, exempelvis finns massaark i armaturen, frontwood i möbler och KL-trä i utställningen. En butik och utställningsområde i entrén ger besökare möjlighet att köpa Södra varor och samtidigt lära sig mer om företagets olika verksamheter. Detta återspeglar Södras motto, ”Från en familj till en annan”.

Framtidens arbetsplats

En utmaning i projektet var hur byggnaden skulle nyttjas bättre och samtidigt möta framtidens arbetsplatsbehov. Genom att aktivera och omdefiniera olika ytor har huvudkontoret omvandlats  till en flexibel arbetsplats som främjar samarbete och innovation – och vars koncept och utformning är hållbart och föränderligt över tid.

”För vilket ändamål skogens produkter i framtiden blir använda är idag obekant. Se till att då den dagen kommer ni inte står tomhänta.”

Dessa ord är Gösta Edströms, Södras grundare, vars porträtt hänger i den nya entrén. Ord som klingar sant än idag.

Dela

Magnus Lindgren arkitekt stockholm

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Lindgren

+46 707 21 70 06magnus.lindgren@semren-mansson.se

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram