Stockalid

Stadsutveckling

Med närhet till Åsa, Kungbacka och Göteborg planeras det för ett nytt hållbart bostadsområde omgivet av natur och grönska. Här i Stockalid mitt i skogen bland träd och kullar finns det ett hem för alla – med olika boendetyper, storlekar och prisnivåer. Samtliga hus planeras att byggas i trä som smälter harmoniskt in i landskapet med stort hållbarhetsfokus. Smarta mobilitetslösningar, odlingsmöjligheter, klimatsmarta bostäder, närhet till tågstation och ett varierat utbud av rekreation, mötesplatser och träning gör det enkelt att leva hållbart i Stockalid.

UppdragsgivareEksta, Kungsbacka

PlatsAnneberg, Kungsbacka

År2022 – 2023

Antal bostäder240-260 bostäder i blandade boendeformer

Area

VisualiseringSoul

KuriosaPlanerad kommunal service till exempel förskola.

HållbarhetsambitionerEkosystemtjänster och naturbaserade lösningar för bl.a. dagvattenhantering, biologisk mångfald och klimatanpassning. Hållbart byggande genom trähus, solceller, energieffektivt, hus som anpassas efter naturen m.m.

I harmoni med naturen

I Stockalid skapas en stark bykaraktär kring en trädgårdsgata som slingrar sig igenom området och uppför backen. Byggnationen anpassas efter terrängen för att minimera den negativa effekten på värdefull natur.
Den naturliga pittoreska miljön förstärks ytterligare genom dess omsorgsfulla gestaltning och materialval i naturnära färgskalor. Stor variation av sadeltak, platta tak, gröna tak och solceller och stor detaljrikedom kring entréer, staket, murar och träpaneler definierar området ytterligare.

”Att bo naturnära innebär stora fördelar för de boende. Och för oss som utvecklar projektet innebär det ett stort ansvar att berika platsen, och göra naturen rättvisa,”

Elin Johansson, studiochef och samhällsplanerare på Semrén & Månsson

Dela

Elin Johansson, studiochef på Semrén & Månsson Göteborg

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Johansson

+46 790 76 66 64elin.johansson@semren-mansson.se

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram