Vi på hörnet

ArbetsplatserTransformation

“Återbruka så mycket som möjligt.” Det var målet för Göteborgs mest innovativa kontorsprojekt, Vi på hörnet. Återbruk kräver både samarbete och ett kreativt tänkande som sträcker sig bortom estetik. Genom att transformera en fastighet från 60- och 70-talet till moderna kontorslokaler, har Vi på hörnet satt en ny standard för hur återbruk i befintliga miljöer kan genomföras.

UppdragsgivareAlecta Fastigheter

Area 10 000m2

År2023 - 2024

HållbarhetÅterbruk

KuriosaEna byggnaden ritades av vår grundare Per-Rune Semrén på 70-talet

BilderAlecta Fastigheter

Fastigheten i centrala Göteborg där Vi på hörnet idag huserar har genom åren genomgått flera anpassningar och renoveringar för olika hyresgäster. Med uppdraget att “återbruka så mycket som möjligt” har material inventerats, kategoriserats och återmonterats. Objekt som annars inte hade haft ett andrahandsvärde någon annanstans.

– I Vi på hörnet utmanar vi det stora resursslöseri som vår tid har präglats av. Återbrukade byggdelar har lagats, kompletterats, byggts om och målats – och blivit riktigt bra. Det har givetvis ställt höga och nya krav på alla i projektgruppen. Som arkitekter har vi utmanats att utgå från det befintliga materialet, byggaren har prövat dess genomförbarhet, och hantverkare har fått visa prov på sin yrkesskicklighet i både demontering och återmontage – för att säkerställa att alla byggdelar går att återbruka igen! säger Jens Ragnarsson, uppdragsansvarig på Semrén & Månsson.

“Vi på hörnet visar vägen för hur branschen kan arbeta med återbruk i befintliga miljöer. I nära samarbete med beställaren Alecta Fastigheter och byggentreprenören RO-Gruppen har vi tidig kunnat utforska vad som funkar – och vad som inte funkar,”

Jens Ragnarson, uppdragsansvarig på Semrén & Månsson

Cirkulära koncept

Den ökande byggnationen av kontorsfastigheter och nya krav på arbetsplatser har förändrat synen på kontorsmiljöer. Befintligt bestånd upplevs daterat och blir svåruthyrt. I flera fall totalrenoveras eller rivs fastigheter utan hänsyn till resursslöseri och klimatpåverkan. Ibland talar inte byggnader från 1960 och behov från 2020 samma språk, det kräver då ett kreativt synsätt på hur moderna behov kan appliceras på en äldre lokal.

– Vi har jobbat med Vi på hörnets koncept parallellt med rivnings- och demonteringshandlingarna – vilket varit avgörande för att integrera återbruk i alla led redan från start. Inredningskoncepten Frank och Frida är inspirerade av husets byggnadsår. Grunden är designad för att passa båda koncepten samtidigt som färger och ytskikt sätter sin unika prägel, säger Pia Cally Wendt, inredningsarkitekt på Semrén & Månsson.

”Återbruk kräver samarbete och kreativt tänkande,”

Annie Axell, arkitekt på Semrén & Månsson

Labbet

Genom att upprätta ett återbrukslabb tillsammans med beställaren och byggentreprenören skapades en plats för idéer att realiseras och utvärderas gemensamt.

– Återbruk kräver samarbete och kreativt tänkande. I labbet kunde vi testa hur återbruket skulle fungera i praktiken innan det implementerades i resten av byggnaden. Det tillät också en arena där alla kunde dra nytta av gruppens olika perspektiv och yrkeskunnande. Dessutom gav det hyresgäster möjlighet att uppleva konceptet på plats, säger Annie Axell, arkitekt på Semrén & Månsosn

Dela

Jens Ragnarsson, vice Regionchef Semrén & Månsson Göteborg

Kontakta mig om du vill veta mer

Jens Ragnarson

+46 706 80 55 00jens.ragnarson@semren-mansson.se

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram