Turbinhallen

SamhällsfastigheterTransformation

När gammalt möter nytt. I delar av den historiska ”Turbinhallen” vid Järla sjö i Nacka, finns det nu lokaler för undervisning och samvaro med en arkitektur som kombinerar historia och nutid. Den tegelklädda industribyggnaden som en gång i tiden inhyste Gustaf de Lavals industriproduktion av ångturbiner, har blivit omgjord till klassrum och uppehållsrum för 250 elever i årskurs 6-9 som kompletterar områdets befintliga skola. Ombyggnaden tillför kontrast och kulör till skolmiljön som möter det gamla. De nya rummen har ljusa kulörer med inslag av trä för att bidra till en varm och ombonad skolmiljö för eleverna samtidigt som installationerna behålls synliga och omålade för att förstärka den industriella identiteten och bevara kvaliteterna i den forna turbinhallen med synlig stålstomme och taklanterniner.

UppdragsgivareSSM/Academedia AB

PlatsDe Lavals Turbinhall, Järla

År2016-2018

Area1 665m2

Kuriosagrundskola för 250 elever, årskurs 6-9

En modern transformation

En av projektets utmaningar har varit att möta Skolverkets krav på dagsljus, akustik, flöden och tillgänglighet, vilka har anpassats till den unika miljön. Dels har det befintliga sågtandstaket utnyttjats för att skapa goda ljusförhållanden och god ljudmiljö. De tjocka väggarna har omvandlats till nischer med platsbyggda bänkar som skapar omslutande sittplatser under paus. Och uppehållsrummen är strategiskt placerade för att utnyttja byggnadens befintliga rymd.

I den forna turbinhallen hoppas man väcka nyfikenhet till platsens historia

Dela

jakob örtendahl affärsutvecklingschef Stockholm

Kontakta mig om du vill veta mer

Jakob Örtendahl

+46 707 23 23 08jakob.ortendahl@semren-mansson.se

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram