Byggande Arkitekter – En framsida utan baksida

2019-01-26

Magnus Månsson, koncernchef och arkitekt på Semrén & Månsson

Ett byggprojekt är snårigt att genomföra och byggnormer, regler och överklaganden gör det inte enklare. Byggherrens roll blir allt mer komplex och behovet av en partner som har förståelse för hela affären och erfarenhet från verkligheten blir allt viktigare. Därför bygger vi i egen regi. För att lära oss de pedagogiska momenten, ännu bättre förstå våra kunders affär och för att utveckla arkitektrollen till ett tätt partnerskap med byggherren. Så brukar jag svara när någon frågar mig om vårt fastighetsbolag och vårt arbete som byggande arkitekter.

Redan år 2011 byggstartades Danska Vägen i Göteborg, ett projekt vi genomförde på egen hand från idé till två färdiga bostadshus. Vi lärde oss mycket genom att rita, bygga och förvalta de 68 hyresrätterna, som dessutom nominerades till Årets Bygge (om du tillåter mig att skryta en smula). Sedan dess har vi utvecklat bolaget Månsson Fastigheter där en handfull projekt i egen regi nu är igång. Min ambition är att vi genom dem ska fortsätta bevisa att det går att bygga mer genomtänkt – till lägre kostnader och med högre bestående värden. Många pratar om det, men få gör det på riktigt. I våra egna projekt höjer vi värdet på investeringen med närmare 20 procent. Samma sak önskar jag våra kunder.

”Under mina 40 år som arkitekt har jag lärt mig att vi inte kan säga att vi kan, vi måste visa det.”

Magnus Månsson, Arkitekt, koncernchef & adj. professor

Därför uppehåller jag mig just nu gärna vid två ämnen; digitalisering och affärsförståelse. Där det första har stor påverkan på det andra. Redan i skissprocessen kan vi med stöd av digitala verktyg mängda upp viktiga nyckeltal för fastigheterna vi ritar, till exempel antalet gipsskivor eller omfattningen betong som behövs i ett projekt. Det innebär att vår arbetsprocess behöver se annorlunda ut än tidigare. Vi kan inte enbart börja med formfrågor, utan startar med energibalansräkningar, bullerutredningar och GIS-kartering för att faktabasera skisserna och säkerställa höga nyttjandegradstal. Vi börjar helt enkelt med allt på en gång, det är det som definierar ett helhetstänk.

Som arkitekter ska vi ha stor respekt för kostnaderna i byggperioden, men vårt fokus ska vara långsiktigt; höga fastighetsvärden och låga driftskostnader. Om vi investerar 100 miljoner ska det vara värt minst 130, annars är det inte en bra lösning. Och det värdet ska inte eroderas bort av dåliga tekniska lösningar. Den här typen av erfarenheter och lärdomar får vi genom att vara byggande arkitekter. När vi arbetar lika engagerat med de tekniska och ekonomiska förutsättningarna, som med de formmässiga, främjar vi även utrymmet för god arkitektur och vackra miljöer. Och det kommer inte bara våra kunder till nytta, utan samhället i stort.

Dela

Elinor Månsson

Kontakta mig om du vill veta mer

Elinor Månsson

+46 733 93 30 63elinor.mansson@semren-mansson.se

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram