Arkitektur och ekonomi förenas när ny professur tillsätts

2019-08-29

Projekt i Tyresö - fasad

Nu tillsätts Sveriges första tvärvetenskapliga professur i arkitektur och ekonomi på Chalmers i Göteborg. Österrikiska arkitekten Walter Unterrainer blir professorn som ska länka samman arkitektur med affärsförståelse, och därmed utveckla arkitektrollen för generationer framöver.

Magnus Månsson, koncernchef på Semrén & Månsson, står bakom stiftelsen som initierat tjänsten. Han är övertygad om att den nyinstallerade professuren kan bidra till att förflytta arkitektrollen på bred front.

– Inom Semrén & Månsson har vi sett hur våra arkitekters affärsmannaskap blivit en nyckelfråga i relationen till både kunder och samhälle. Att tillföra ekonomi till arkitektutbildningen svarar helt enkelt upp till dagens nya krav, säger Magnus Månsson.

Walter Unterrainer, född och uppvuxen i Österrike, har tidigare drivit eget arkitektkontor och har lång erfarenhet från akademin. Hans arbete profileras av ekologisk hållbarhet och genom att bygga i egen regi har han utvecklat ett flertal innovativa lösningar för såväl energieffektivitet som kraftigt sänkta kostnader. Flytten till Chalmers, där han tidigare föreläst, går nu närmast från Aarhus School of Architecture i Danmark.

– Jag ser frågor kring ekonomi som grundläggande för arkitekturen, såväl som för arkitektprofessionen. Ekonomin bestämmer om och hur en arkitektonisk idé kan omsättas till en konkret, materialiserad lösning. Ekonomi inom arkitektur innefattar enligt mig en ansvarsfull hantering av alla resurser, som kan vara miljötillgångar, pengar, en specifik plats, befintliga byggnader, restprodukter och mänskliga resurser. Diskussionen om faktiska kostnader, och framförallt värden, kopplar en pragmatisk syn på arkitekturen till dagens större frågor om klimatförändring, utarmning av naturresurser och social utveckling, säger Walter Unterrainer.

”Jag ser frågor kring ekonomi som grundläggande för arkitekturen, såväl som för arkitektprofessionen”.

Walter Unterrainer, professor i arkitektur och ekonomi vid Chalmers

Pagodenområdet interiör trapphus

I Tyskland och flera andra europeiska länder finns redan liknande akademiska tjänster som kopplar samman ekonomi och arkitektur men i Sverige blir professuren, som finansieras av Maria och Magnus Månssons stiftelse, den första i sitt slag.

– Walters gedigna erfarenhet från både teori och praktik skapar möjlighet till en snabbare kunskapsutveckling inom det viktiga området mellan arkitektur och ekonomi. Det är en spännande komponent att tillföra Chalmers övriga lärarkrafter, säger Fredrik Nilsson, prefekt för Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

– Vi arkitekter måste ha en utvecklad affärsförståelse om vi ska bygga in värde i det vi ritar. Det gäller oavsett om vi verkar för en privat klient eller arbetar med detaljplaner på ett stadsbyggnadskontor. Därför är jag mycket glad att få en så skicklig och internationellt välrenommerad kollega som Walter till Chalmers. Nu bygger vi in den ekonomiska förståelsen som ett moment i grundutbildningen och jag ser fram emot att se hur det kommer att påverka och förändra arkitektrollen på sikt, säger Magnus Månsson.

Dela

Elinor Månsson

Kontakta mig om du vill veta mer

Elinor Månsson

+46 733 93 30 63elinor.mansson@semren-mansson.se

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram