Semrén & Månsson breddar arkitektutbildningen

2019-02-06

Fasadraster på pagodenområdet

Semrén & Månsson har länge varit drivande i att förflytta arkitektrollen mot ett större helhetsansvar. Arkitektkontorets grundare Magnus Månsson är adjungerad professor på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och ansvarig för delkursen ”Byggnaden som system” som nyligen presenterade sin slututställning.

De omkring 70 eleverna på arkitektprogrammet är inne på utbildningens tredje år då de läser kursen som Magnus Månsson sedan åtta år ansvarar för. Det är första gången under utbildningen som de ska rita en större byggnad på egen hand – en stor utmaning med många moment. Nu ska allt de lärt sig hittills sammanfogas. Årets uppgift: rita ett hotell.

– Ett hotell är ett passande projekt som ställer ett flertal utvecklande krav på studenterna. Det privata ställs mot det publika, det lilla rummet mot den stora festsalen, säger Magnus Månsson.

Under kursen arbetar studenterna med två handledare, en arkitekt- och en konstruktionshandledare. Den senares uppgift är att få eleverna att lyfta in ett aktivt konstruktionstänkande i sitt arbete. Nästa läsår planerar Magnus Månsson att även lyfta in ekonomikunskap i delkursen och därmed inspirera studenterna att ta ett än större helhetsansvar för projektet.

– Vi som arkitekter ska kunna vara byggherrens bästa rådgivare genom hela processen. När form, teknik och ekonomi går hand i hand uppstår verkligt god arkitektur som skapar långsiktigt hållbara värden – för projektets ekonomi, slutanvändaren och samhället i stort, säger Magnus Månsson.

”En arkitekt ska kunna rita väl underbyggda förslag som kombinerar god gestaltning med tekniska och ekonomiska aspekter.”

Magnus Månsson, arkitekt, koncernchef & adj. professor

Magnus Månsson, koncernchef och arkitekt på Semrén & Månsson

Utställningen som avslutade kursen bjöd på flera intressanta byggnader. Den delvis nya tendensen bland studenterna var återblickande klassicism: pelare, ornamentik och tunga materialval som marmor.

– Vi som arbetar med kursen vill se att eleverna orkar driva och hålla sin idé levande genom hela arbetet. Det kan vara nog så svårt när tekniska installationer som till exempel ventilation ställer till oförutsedda utmaningar, berättar Eva Strömer Joklint, kurshandledare och arkitekt på Semrén & Månsson.

Magnus Månsson står även bakom Sveriges första tvärvetenskapliga professur i arkitektur och ekonomi som nu instiftas på Chalmers. Deltidsprofessuren finansieras genom Magnus och Maria Månssons stiftelse, med målet att öka kunskapen om bygg- och fastighetsekonomi och därigenom bredda arkitektrollen.

Dela

Elinor Månsson

Kontakta mig om du vill veta mer

Elinor Månsson

+46 733 93 30 63elinor.mansson@semren-mansson.se

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram