Semrén & Månsson International – svensk arkitektur på ryska

I S:t Petersburg och Moskva i Ryssland och Szczecin i Polen är projekten av en större skala, vi tar ett större ekonomiskt ansvar och kraven på de digitala processerna är höga. Våra internationella uppdrag lär oss att arbeta i ett snabbare tempo, där förändringstakten är högre. Samarbetet över landsgränser berikar oss med helt nya perspektiv. Med vårt svenska och nordiska arv har vi kunnat tillföra en ny syn på arkitektur på den ryska marknaden. Här utvecklar vi städer där människor trivs, vill bo och arbeta och vi jobbar med att gestalta trygga, gröna och inbjudande utomhusmiljöer. Ja, allt det här kanske en självklarhet på den nordiska marknaden men är fortfarande relativt unikt i Ryssland. Här gör vi skillnad i det ryska samhällsbygget. Eller som vi själva brukar säga: vi ritar svensk arkitektur på ryskt regelverk.

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram