Hållbar värld, hållbar affär

Samhället står inför akuta utmaningar: klimatkris, minskad biologisk mångfald, ökat utanförskap och ensamhet. Men vi är övertygade om att vi kan bidra till en hållbar omställning genom att utveckla och utforma byggnader och städer genom grön innovation, beständig arkitektur och en inkluderande process.

Karlastaden - vy över området och karlatornet exteriör dagtid
Izumi och birgitte

Hållbarhet med affärsfokus

Genom att ta ett affärsmässigt helhetsgrepp kring hållbarhet kan vi skapa fler och långsiktiga värden för både privata beställare och kommuner och samhället i stort.  Och med ett digitalt erbjudande i framkant effektiviserar vi byggprocessen. Med effektiva och transparenta analyser så visualiserar och kommunicerar vi mätbara världen. Det underlättar dialogen med staden, effektiviserar plan- och byggprocesser och gynnar såväl fastighetsägare, byggare som stadens invånare. Genom att sammanföra olika intressenter, i rätt stadie i processen så minimerar vi också risker och känslan av utanförskap. Samtidigt ökar vi förståelsen för projektens ekonomiska aspekter och möjliggör på så sätt en både bättre och mer hållbar arkitektur.

För oss är hållbar arkitektur en självklar förutsättning för att människor och städer ska må bra, nu och i framtiden. Men det är lika självklart att vägen dit går genom att förstå vad som är affärskritiskt. På så sätt blir det win-win för både klimatet och för beställarens och samhällets ekonomi. Vägen framåt är sällan spikrak men med ett innovativt perspektiv och med en lyhörd process att vi kan bidra till en hållbar värld. Och en hållbar affär.

”Att bygga ett bra samhälle ska inte ske på bekostnad av människor eller planeten vi bor på. Bygg- och fastighetsbranschen skulle kunna halvera sina utsläpp till år 2030 med teknik vi redan har.”

Sverker Karlsson, arkitekt SAR/MSA, studiochef

Sverker Karlsson, studiochef på Semrén & Månsson i Göteborg
Sophie Dufva, arkitekt, partner och regionchef Göteborg på Semrén & Månsson

Kontakt

Sophie Dufva

Arkitekt SAR/MSA, regionchef Göteborg, Partner

+46 707 99 10 71sophie.dufva@semren-mansson.se

Dela

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram