Framtidens Arbetsplats

2024-05-28

Fler och fler arbetsgivare vill få sina medarbetare att arbeta på kontoret igen efter år av distansarbete. Men, många väljer fortfarande att arbeta hemifrån, trots att forskning visar att innovationskraften är bättre när man träffas fysiskt. Därför måste arbetsgivare anpassa sig efter nya krav och behov. Semrén & Månssons experter Hanna Pettersson och Magnus Lindgren trendspanar om framtidens arbetsplats som bygger varumärke, teamkänsla och är resurssmart.

INNE: En genuin arbetsplats

– – Vi vill att medarbetarna ska längta till kontoret. För att uppnå detta utvecklar vi kontor som blir motorer som stärker arbetskulturer, effektiva processer och samarbeten. Genom att involvera medarbetarna i utformningen kan deras engagemang och trivsel öka. På Södras huvudkontor har vi gjort just detta och verksamheten har sett att det uppdaterade kontoret får mycket högre trivselbetyg än de tidigare lokalerna.

UTE: Bara distansarbete – Vi mår bättre av att arbeta ihop

– Forskning visar på att människor mår sämre av att arbeta hemma efter bara tre dagar. Kontoret är viktigt för att skapa gemenskap. Men det måste också borga för en miljö där man som individ mår bra. I vårt projekt GoCo House främjas exempelvis fysisk aktivitet och möten genom att göra trappan central i byggnaden och cykelrum är lättåtkomliga med omklädningsrum och verkstad.

INNE: Identitet

– En interiör spelar en avgörande roll i att skapa och förstärka företagets identitet. Utöver varumärkesfärger och affärsmodell kan en atmosfär skapas med enkla medel som färg och belysning, vilket stöder företagets mål, hållbarhetssyn, personaltrivsel och kundupplevelser. CAT Zeppelins nya lokaler som vi ritat har en utställning med företagets produkter som skapar stolthet hos medarbetarna. Dessutom har vi skapat platser där olika kompetenser möts, som annars inte träffas, vilket bidrar till gemenskap.

UTE: Slit och släng

– Vi måste arbeta med våra befintliga fastigheter och resurser. På exempelvis Alecta Fastigheters huvudkontor har vi delat in den befintliga inredningen i tre kategorier; bevara, transformera och köpa nytt. De två första premieras, den tredje har undvikits i största möjliga mån. Återbruka det som går och ge det nytt liv. Behöver man köpa nytt, köp second hand eller designklassiker som håller över tid.

INNE: En föränderlig miljö

– Att bygga mångfunktionellt och mindre skräddarsytt för en funktion är nyckeln. Den snabba omställningen från fysiska möten till teamsmöten bevisar att kontorsmiljöer måste vara flexibla för framtida förändrade behov. Kanske har vi inom en snar framtid VR-möten. Hur ser den miljön ut då? Att stagnera i 10 år är vanligtvis mer kostsamt än att löpande underhålla och uppdatera sina miljöer. Det är en investering i både ekonomisk hållbarhet och arbetsplatsens attraktivitet.

UTE: Monofunktioner

– Mätningar visar att kontor är belagda mellan 40–60%, vilket fått till följd att man dimensionerar för färre kontorsplatser. För att optimera lokaler kan man ta hjälp av mätbara verktyg såsom sensorer och närvaromätare. På Mölnlycke Health Care har vi implementerat detta för att skapa en mångsidig kontorsmiljö som passar många olika funktioner med helt olika behov. Resultatet är en kontorsmiljö som erbjuder flexibla rum utifrån både storlek och funktioner. Det finns utrymme för puls och tystnad och skapar en miljö som passar Mölnlyckes personal perfekt.

INNE: Främja balansen

– Kravställan på att livspusslet ska fungera är ofta en anledning till att människor väljer att arbeta hemifrån. Trenden visar att arbetsplatser bör erbjuda tjänster som underlättar eller kompletterar medarbetarens vardag. Det gäller att addera något extra, givetvis baserat på medarbetarnas behov. Goda exempel på marknaden inkluderar allt från hunddagis till träningspass. Vi ritar på ett projekt som kommer inkludera en verkstad för de anställda – som är yngre, bor mindre – men med hobbys som kräver yta och verktyg. Sen kan möjligheten finnas att hyra ut lokalerna till föreningar och kurser efter arbetstid.

Dela

Elinor Månsson

Kontakta mig om du vill veta mer

Elinor Månsson

+46 733 93 30 63elinor.mansson@semren-mansson.se

Relaterade projekt

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram