Semrén & Månsson presenterar första publika hållbarhetsrapporten för verksamhetsåret 2021

2022-09-19

I Semrén & Månssons nya hållbarhetsrapport kan du läsa mer än bara en redovisning av företagets klimatpåverkan. I rapporten kan du läsa om arkitekternas mest framgångsrika gröna projekt och planeringsverktyg för att bygga mer resurssnålt, energieffektivt och lönsamt.

– Klimatkrisen är akut och bygg- och fastighetsbranschen står för en väsentlig del av utsläppen. Ett stort ansvar vilar på oss, därför vill vi också ge konkreta råd och inspiration för smartare, grönare och mer långsiktigt byggande, säger Ulrika Liss-Daniels, vd för Semrén & Månsson Group.

”En del ser ekonomiska risker med att bygga hållbart men det är snarare ’business as usual’ som är en högriskstrategi.”

Anna-Karin Nilsson, hållbarhetsstrateg på Semrén & Månsson

En tredjedel av Semrén & Månsons projekt 2021 var miljöcertifierade och andelen uppdrag med ombyggnad, påbyggnad och återbruk blir allt fler. Rapporten innehåller flera inspirerande case, exempelvis ICA Westerport som blev Årets Bygge 2021. Rapporten redovisar också medarbetarnas klimatavtryck och företagets klimatåtgärder och åtaganden framåt. Semrén & Månsson har bland annat anslutit sig till Fossilfritt Sverige och skrivit under Architects Declare.

Trots den positiva trenden är Anna-Karin Nilsson kritisk till att branschens omställning går så långsamt. Byggandet har alltid varit en evolutionär process, där man testat sig fram och ändrat lite i taget, men den approachen räcker inte längre. Små justeringar här och där kommer inte lösa problemen med den överhängande klimatkrisen.

– Med hjälp av analyser och effektiv dialog kan vi ta fram affärsmässigt starka alternativ som förenar hållbarhet och lönsamhet. Vi vill utmana myten att nybyggen alltid ger bäst avkastning. Att transformera och nyttja det befintliga kan vara lika affärsmässigt och dessutom mycket mer hållbart.

”Tiden håller på att rinna ut. Vi har ett stort ansvar att bidra till en bättre framtid – varje dag, i stort och smått.”

Ulrika Liss-Daniels, vd Semrén & Månsson Group

Ulrika-Liss Daniels understryker vikten av att vara med i de allra tidigaste skedena i ett projekt. Hållbart tänkande är en investering som leder till att det byggda håller längre, blir mer attraktiv och bidrar till ett minskat klimatavtryck. Hon förutspår därför att arkitekterna i framtiden kommer att arbeta ännu mer övergripande och tvärdisciplinärt än idag.

– Vi har höga krav på oss själv och på våra kunder. Alla som jobbar här vill aktivt bidra till en bättre framtid varje dag och vår påverkan är som allra störst innan byggnaden ens blivit ett streck på pappret.

Dela

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram