Tre tips för att korta tiden från idé till färdig detaljplan

2023-09-06

Arbetar du med stadsbyggnad och har en vision för en miljö som kräver en förändring av detaljplanen? Med ett grundligt förarbete och en välformulerad planansökan ökar dina chanser att ditt exploateringsförslag prioriteras av kommunen. Vi på Semrén & Månsson har lång erfarenhet av planprocesser och kan projektleda, ge råd och ta fram samtliga planhandlingar. Här är våra tre bästa tips för en framgångsrik planansökan.

 

Rätt typ av projekt och värden

Gör en planansökan som går i linje med kommunens exploateringsmål. Visa i både bild och text hur projektet tar hänsyn till platsen, riskerna, kulturhistorien och de politiska visionerna – men också hur den byggda miljön kommer att bidra till en positiv utveckling för alla som bor och arbetar i kommunen. Med rätt typ av projekt och god dialog ökar chansen att få backning av politiker, näringsliv och medborgare.

 

Hållbarhet i praktiken

Beskrivningen av hållbarhetsambitionerna är helt avgörande. Redovisa tydligt hur projektet integrerar ekonomi, ekologisk och social hållbarhet. Inte bara som målsättningar, utan hur arkitekturen, byggmetoderna och den fysiska miljön bidrar till mindre utsläpp av växthusgaser och bättre levnadsvillkor för både människor, djur och växter.

 

Kunskap och nätverk

Relationen med kommunen är A och O. Utan rätt ingångar och relationer tar det lång tid att ta sig fram. Se till att arbeta med specialister som känner kommunen väl och som är pålästa på budgeten och översiktsplanen och förstår vad de lokala beslutsfattarna vill och behöver. Integrera sedan den kunskapen i utformningen av ditt projekt och din planansökan.

Dela

Elin Johansson, studiochef på Semrén & Månsson Göteborg

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Johansson

+46 790 76 66 64elin.johansson@semren-mansson.se

Relaterade projekt

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram