Så tar du snabbaste vägen till ett positivt planbesked

2023-08-24

Ett positivt planbesked är första steget mot en ny detaljplan. Men vägen dit till kan vara lång, snårig och kostsam. Här berättar tre arkitekter från Semrén & Månsson varför en framgångsrik planansökan börjar med att förstå kommunens mål och veta vilka du ska prata med.

Det gäller att ha tålamod som stads- och fastighetsutvecklare. Trots att branschen, politiker och myndigheterna strävar mot det motsatta, så har ledtiderna bara blivit längre och längre. Idag tar det i snitt fem år från det att planprocessen inleds tills att första spadtaget kan tas.*

”Steg ett är förstå kommunens exploateringsmål och att sedan samordna det med fastighetsutvecklarens intressen.”

Elin Johansson, studiochef bostad/stadsbyggnad på Semrén och Månsson

Det räcker alltså inte att komma över bra mark för att dra igång ett stadsutvecklingsprojekt. Det gäller att förstå vad som är viktigt för invånarna, beslutsfattarna och samhället i stort. Sedan väga in allas intressen i din planansökan.

– Av uppenbara skäl blir hållbarhet allt viktigare. En bra planansökan måste innehålla en gedigen undersökning och analys av riskfaktorer för miljö, djur och människor. Vi måste  belysa projektets påverkan på till exempel naturen och strandskyddet samt risker för översvämningar och buller från trafik. Och gärna hantera de frågorna redan i ansökan, säger Oskar Tagesson som är hållbarhetsansvarig på Semrén & Månsson.

Elin-Johansson-och-Oskar-Tagesson

Elin Johansson, studiochef och samhällsutvecklare, och Oskar Tagesson, arkitekt och hållbarhetsansvarig

Ytterst ska planansökan samla in all kunskap om platsen som är relevant för att kunna ta välgrundade beslut. Inte minst är det viktigt att visa hur projektet förhåller sig till kommunens översiktsplan. Den ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

”Målet är att få kommunen så engagerad i projektet att de nästan driver det själva – då bli planprocessen mycket enklare.”

Jakob Örtendahl, affärsutvecklingschef på Semrén & Månsson

Jakob Örtendahl, affärsutvecklingschef på Semrén & Månsson

För att förkorta tiden från idé till färdig detaljplan ska planansökan så långt det är möjligt innehålla ett komplett underlag för att ta beslut om en ny detaljplan – utan att det krävs kompletterande utredningar eller att överklaganden fördröjer processen.

– Idag vill kommunerna veta väldigt mycket för att överhuvudtaget starta ett planarbete. När vi får ett uppdrag vill vi därför så tidigt som möjligt skaffa oss en bild av vad kommunen vill ha. Framförallt för att matcha projektet mot de planfrågor som den politiska majoriteten tycker är viktiga, säger Elin Johansson som är samhällsplanerare och studiochef.

Stadsbyggnad kräver många discipliner. Semrén & Månssons sätter samman team av specialister för att belysa olika delar i stadsbyggnadsprocessen. Planarkitekter med erfarenhet av att arbeta inom kommun leder arbetet i tätt samarbete med kontorets egna landskapsarkitekter, arkitekter, hållbarhetsstrateger och specialisttjänster. Teamet ger också råd och aktivt stöd i kontakten med byggaktörer, kommuner och myndigheter

– Som rådgivare hjälper vi våra kunder att navigera rätt genom planprocessen. Utöver att sätta ihop ansökan är vår roll minst lika mycket att skapa dialog och relationer. Ofta vet vi redan vilka tjänstemän och politiker man ska tala med för att visionen ska falla i god jord, säger Jakob Örtendahl, affärsutvecklingschef på Semrén & Månsson.

*Källa: Debattartikel SvD 2023-06-05

Här är några exempel på projekt där Semrén & Månsson utvecklat planprogram tillsammans med uppdragsgivare och andra aktörer som vill vara aktiva parter i stadsbyggnadsfrågor.

Dela

Elinor Månsson

Kontakta mig om du vill veta mer

Elinor Månsson

+46 733 93 30 63elinor.mansson@semren-mansson.se

Relaterade projekt

Loggbok

Semrén & Månsson ritar hotell vid Liseberg

Semrén & Månsson har ritat det nya hotellet intill World of Volvo och Lisebergs expansionsområde. En ombyggnad av en historisk byg...

2023-11-27

Tidlös elegans: inredningskonceptet för Järntorgsgatan X Brogatan

Utforska Järntorgsgatan x Brogatan: En modern pärla med historisk charm i Göteborg. Inredningsarkitekten Johanna Vestlin berätttar...

2023-11-08
Lisa Anger CDO

Semrén & Månsson Arkitekter storsatsar på AI

Vi satsar på AI! Och framtidssäkrar oss när vi knyter an AI-utvecklingen på en strategisk och organisatorisk nivå för hela verksam...

2023-10-25

Lisa Anger om vår satsning på AI

Semrén & Månsson intensivt på artificiell intelligens (AI) och knyter an AI-utvecklingen på en strategisk och organisatorisk nivå ...

2023-10-25

Från verkstadslokal till Fagerhults Belysnings kontor och showroom

Läs om hur Fagerhults Belysning förvandlade gamla verkstadslokaler till moderna kontor och showroom, samtidigt som historiens kara...

2023-10-17

Maria Persson ny VD för Semrén & Månsson Arkitekter

Maria Persson, arkitekt och tidigare vice vd på Semrén Månson är ny VD för arkitektkontoret som varit hennes arbetsplats sedan 201...

2023-10-13

Tre tips för att korta tiden från idé till färdig detaljplan

Här är våra tre bästa tips för en framgångsrik planansökan.

2023-09-06

Så tar du snabbaste vägen till ett positivt planbesked

Vägen till ett positivt planbesked kan vara komplicerad. Här berättar tre av våra kollegor om den smidigaste vägen fram.

2023-08-24

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram