5 spaningar om framtidens livsmedelsbutiker

2023-12-20

Vi följer noga trender och utvecklingen av moderna livsmedelsbutiker – här är fem spaningar om framtidens livsmedelsbutiker:

Uppleva med alla sinnen
I E-handelns tidevarv behövs komplement till att klicka hem varor – därför får den fysiska upplevelsen en förnyad betydelse: att kunna uppleva med alla sinnena blir viktigare, vi blir mer kräsna och medvetna – och därför gör manuella delikatessdiskar comeback i svenska livsmedelsbutiker och hur livsmedelsbutikerna ser ut spelar roll för upplevelsen. Vi vill låta saker ta lite tid, för att kunna göra inspirerande val.

En modern mötesplats
Handel har historiskt varit en viktig mötesplats, det är kring handeln vi mötts och där har saluhallen historiskt spelat en viktig roll. Inte minst i mindre orter saknas idag de naturliga mötesplatderna, och behovet av att skapa neutrala mötesplatser över gränser efterfrågas – här kan livsmedelsbutiken fylla en viktig funktion.

Hållbart allt viktigare
Hållbart växer i betydelse, man vill göra rätt, hantverket och autencitet är nyckelord, och användning av naturmaterial som trä och sten är mer hållbart, och användning av exempelvis solceller och självförsörjande värme/kylsystem blir mer självklart.

Inredning påverkar välmående
Dagsljus är en viktig faktor för trivsel och upplevelse, kompletterat med naturliga material som trä och sten får konsumenten ut mer av besöket i butiken. Studier visar att en genomtänkt design av de miljöer vi vistas i gör gott för välmående och hälsa – ett exempel är att vår hjärtfrekvens sänks när vi möts av exponerat trä, osv.

Våga vara personlig
Trenden går mot mer lokalt snarare än att lyfta fram det stora kända varumärket – allt behöver inte se likadant ut i livsmedelsbutiker, det blir viktigare med diversifiering, att låta lokalsamhället och platsen märkas i den fysiska miljön och låta det schablonmässiga storskaliga stå tillbaka en aning.

Dela

Isak Heedman, arkitekt på Semrén & Månsson Göteborg

Kontakta mig om du vill veta mer

Isak Heedman

+46 736 44 34 87isak.heedman@semren-mansson.se

Relaterade projekt

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram