Återbrukets Framtid: Erfarenheter från Vi på hörnet

2024-06-18

“Återbruka så mycket som möjligt.” Det var målbilden i Göteborgs mest spännande kontorsprojekt, Vi på hörnet. Här har Jens Ragnarson och Annie Axéll transformerat en fastighet från 60- och 70-talet till moderna kontorslokaler i nära samarbete med beställaren Alecta Fastigheter och byggentreprenören RO-Gruppen. Vi på hörnet visar vägen för hur branschen kan arbeta med återbruk i befintliga miljöer.

Ursprung & Utmaningar

Vi på hörnet, i centrala Göteborg har genom åren genomgått flera anpassningar och renoveringar för olika hyresgäster. När Semrén & Månsson fick uppdraget av Alecta Fastigheter att transformera den nu tomställda byggnaden till moderna kontorslokaler var ett av uppdragen att ”återbruka så mycket som möjligt”.

Jens: Återbruk handlar om mer än att bevara originaldetaljer. En stor del av materialet vi återbrukat skulle vanligtvis ha kastats, vilket är rent slöseri. Genom noggrann inventering och kategorisering av material har vi kunnat bevara och återmontera objekt som inte hade haft ett andrahandsvärde någon annanstans.

Cirkulära koncept

Den ökande byggnationen av kontorsfastigheter och nya krav på arbetsplatser har förändrat synen på kontorsmiljöer. Befintligt bestånd upplevs daterat och blir svåruthyrt. I flera fall totalrenoveras eller rivs fastigheter utan hänsyn till resursslöseri och klimatpåverkan.

Annie: Ibland talar inte byggnader från 1960 och behov från 2020 samma språk. Återbruk kräver ett kreativt tänkande som sträcker sig bortom estetik. Vi har jobbat med Vi på hörnets koncept parallellt med rivnings- och demonteringshandlingarna – vilket varit avgörande för att integrera återbruk i alla led redan från start. Resultatet är koncepten Frank och Frida,
inspirerade av husets byggnadsår, där grunden är designad för att passa båda koncepten samtidigt som färger och ytskikt sätter sin unika prägel.

Samarbetet + Labbet

Vi på hörnet har inneburit ett nära samarbete mellan arkitekter, beställaren och byggentreprenören redan från start. Genom att skapa en testmiljö på plats i byggnaden har man möjliggjort för idéer att realiseras och utvärderas gemensamt.

Annie: Återbruk främjar samarbete och kreativt tänkande genom att dra nytta av olika discipliners yrkeskunnande och öppnar upp för kreativt tänkande. Vår testmiljö ”Labbet” har varit ett framgångsrikt arbetssätt för resultatet, samtidigt som den gett hyresgäster möjlighet att uppleva konceptet på plats.

Blickar framåt

Med ökade krav på branschen att ställa om behövs fler goda exempel på realiserade projekt som driver utveckling och innovation.

Jens: Affärsmodeller, trender och regelverk behöver förändras i grunden för att branschen ska nå sina klimatmål. Det kräver att vi tänker om, samarbetar – och har produktiva dialoger mellan näringsliv och det kommunala. Alecta Fastigheter ska ha en stor eloge för att ha tagit täten men det är avgörande att vi fortsätter att skapa fler exempel och förebilder inom branschen.

Annie: Det breda erfarenhetsutbytet inom projektgruppen har berikat oss alla. Dessa lärdomar gör att vi kan fortsätta driva återbruk med ökad förståelse och kunskap både tillsammans och på olika håll. En winwin på alla håll.

 

Dela

Elinor Månsson

Kontakta mig om du vill veta mer

Elinor Månsson

+46 733 93 30 63elinor.mansson@semren-mansson.se

Relaterade projekt

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram