Experter på plats

2024-06-11

Från de första pennstrecken kan det vara många år bort innan något byggs. Det är ett långsiktigt åtagande att utveckla en plats och det är ett komplext pussel som ska läggas. Kollegorna Elin Johansson, samhällsplanerare, och Isak Heedman, arkitekt, är experter på att skapa platser som navigerar mellan människa och hållbarhet, offentliga intressen och kommersiella intressen. Här delar de sina viktigaste lärdomar.

Ta avstamp i kommunens målbild och identifiera synergier

– Ett lyckat projekt har en tydlig vision där kommersiella intressen samverkar med kommunala behov. I Kvarnliden i Varberg, ett projekt vi byggt i egen regi, fanns det en önskan från kommunen att skapa bostäder för 18–24 åringar. Här byggde vi hyresrätter där majoriteten var öronmärkta just åt unga. Platsen utvecklades från en bensinmack, till ett levande område med restaurang och en annan upplåtelseform som främjar blandstad.

Skapa miljöer som kan anpassas och utvecklas över tid

– Varje plats har sina unika behov och förutsättningar vilket kräver ett överskådande perspektiv för att se vad som blir bäst. När man ska införliva eller skapa en vision måste man ta höjd för förändring, koppla till långsiktiga samhällsutvecklingstrender och tillföra något som både funkar idag och som kan anpassas efter framtida behov. Allt behöver inte vara utstakat från start och det är sällan en punktinsats. Snarare fortlöper utvecklingen hela tiden. Nya Hovås gick från trafikmot till en levande del av Göteborg. Här adderades handel och bostäder, grönområden tillgängliggjordes och nya årsringar tillkommer hela tiden.

Bygg vidare på platsens befintliga förutsättningar och skapa engagemang

– En plats är väldigt sällan en helt blank kanvas. Genom att ta vara på historiska arv eller befintliga verksamheter skapas genuin tillväxt och ambassadörer för platsens utveckling och identitet. Drottningtorget i Göteborg fick helt nytt liv tack vare Posthotellet och ute på Götaverkens gamla varvsområde skapar The Yard en ny arena för små, nya och växande  techbolag vilket kompletterar det befintliga starka innovationsklustret på Lindholmen.

Låt hållbarheten styra utformningen

– Hållbara designelement och lösningar bidrar inte bara med en minskad klimatpåverkan utan även till brukare eller närboendes engagemang. ICA Sjöbo byggdes helt i trä med dagsljusinsläpp. Det har blivit en plats som de närboende är stolta över. Att skapa en trivsam handelsplats med där du utbyter några ord med grannen eller slår dig ned för en glass i solen har ett verkligt värde i folks vardag.

Var en samhällsbyggare

– Idag bör det finnas en kravställan på hållbarhet som sträcker sig utöver de fysiska byggnaderna, det ser vi som en självklarhet. Platsutveckling handlar om att skapa levande och  hållbara gemenskaper där människor trivs och som bidrar till samhällsbyggandet utöver ”sin” verksamhet. Ta den sociala hållbarheten i åtanke, vare sig det handlar om barnperspektiv, tillgänglighet eller en trygg mötesplats.

Kan visionen få en fysisk form?

– En byggnad kan vara en katalysator för visionen – och som sätter tonen för ett helt område. GoCo House sätter tonen för hela områdets life-science-tema och lyfter in människan i sin hållbarhetsprofil. Det är byggt med stora delar trä, synligt, man uppmuntrar fysisk rörelse – och har adderat sedumtak på en plats som tidigare inte hade särskilt mycket grönyta.

Dela

Elinor Månsson

Kontakta mig om du vill veta mer

Elinor Månsson

+46 733 93 30 63elinor.mansson@semren-mansson.se

Relaterade projekt

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram