Lisa Anger om vår satsning på AI

2023-10-25

Med vår CDO Lisa Anger i spetsen satsar vi på Semrén & Månsson intensivt på artificiell intelligens (AI). Vi knyter nu an AI-utvecklingen på en strategisk och organisatorisk nivå för hela verksamheten.

En AI-satsning – varför?

AI är mer än bara en teknologisk trend, det är en nödvändighet när fakta är med och styr hur vi formar framtidens arkitektur, fastigheter och städer. Genom att använda AI kan vi analysera stora datamängder och dra nytta av insikter som tidigare var svåra att uppnå. Detta ger oss en konkurrensfördel och möjliggör en förmåga att effektivt svara på de komplexa utmaningarna som vår bransch står inför. Men vår satsning på AI är mer än bara teknologi – den är en del av vår kultur och vårt åtagande att vara i framkant av förändring. Genom att omfamna teknologiska transformationer är vi övertygade att vi kan forma en bättre och mer innovativ framtid, där AI inte bara hjälper oss att utveckla och effektivisera vårt arbete och projektresultat till kund, utan också skapar nya affärsmodeller och affärsmöjligheter som kommer att driva vår bransch framåt.

Vad innebär satsningen mer konkret?

Vår AI-satsning innebär att vi integrerar AI-lösningar som ett lager ovanpå vår digitala infrastruktur, för att möjliggöra snabb och flexibel integration av AI-verktyg. Det hjälper oss att anpassa oss till AI-utvecklingens hastighet och använda tekniken som ett förstärkt lager över vår befintliga organisation och cirkulära affärsmodeller, där vi kommer kunna erbjuda branschen fler och nya affärer genom data vi får ut från vårt AI-lager.

Hur kommer arkitekterna påverkas?

Satsningen påverkar våra arkitekters arbete positivt, genom användning av AI-lösningar för konceptutveckling, designprocesser, arbetsflöden och kundinteraktion, där hela organisationen bjuds in att delta. Med huvudområden som omvärldsbevakning, prototyptestning och kundinteraktion kommer vi snabbare kunna anpassa oss till aktuell AI-utveckling och med det skapa nya affärsmöjligheter i våra arkitekters arbete.

Vilket värde innebär detta för uppdragsgivare?

Det kommer innebära flera fördelar. Vår snabba anpassning till teknologiska förändringar och prototyptestning effektiviserar kommunikationen och samarbetet med våra kunder, och hjälper dem dra nytta av högkvalitativa och kreativa arkitektoniska lösningar. Vi kommer också inom kort att stötta våra kunder i deras AI-resa. Detta genom föreläsningar och workshops som syftar till att utveckla AI-förståelsen och tillämpningen hos både befintliga och nya kunder.

Berätta mer om de AI-föreläsningar och -workshops som Semrén & Månsson kommer att erbjuda.

I en tid då teknikutvecklingen sker i rasande takt strävar vi efter att sprida AI-kunskap och främja en AI-dialog inom branschen och för våra kunder. Våra AI-orienterade föreläsningar och workshops riktar sig framför allt till beslutsfattare inom bygg- och fastighetsbranschen, som vill bättre förstå och effektivt tillämpa AI inom sin verksamhet eller sina projekt. Vi betonar att AI-implementationen inte bara är en teknisk förändring, utan också en möjlighet att omvärdera hela affärsmodellstransformationen som kommer med teknikutvecklingen. Vårt mål är att öka medvetenheten för våra kunder om hur AI-utvecklingen kommer att påverka företag, processer och projekt inom sektorn samt hur man bäst navigerar i denna utveckling.

Hur ser du att AI:s roll kommer att utvecklas i arkitektbranschen?

Jag ser AI:s roll inom arkitektbranschen som central för framtidens bygg- och fastighetsbransch, och som en kraftfull förlängning av våra förmågor som arkitekter. Vi kommer nu skapa ännu mer innovativa och effektiva lösningar. AI kommer att fortsätta utvecklas och användas för att förbättra kundinteraktion, analyser, projekt och beslutsfattande och är ett viktigt verktyg för att snabbare kunna omforma branschen mot en mer hållbar framtid ur ett livscykel- och hållbarhetsperspektiv. Det kommer också skapa nya möjligheter för arkitekter genom att förena fysisk och virtuell arkitektur för att förhöja användarupplevelsen. En utveckling som kommer fortsätta att mognas i takt med den ökande tillgängligheten av data inom branschen. Detta är något som kommer naturligt med införandet av AI och något som jag tror kommer utvidga arkitekternas roll och affärsmöjligheter avsevärt.

Ser du några risker eller hot med AI?

Absolut, det finns alltid risker vid införandet av ny teknik, inte minst när det gäller AI. Här vill vi agera som förebilder för branschen genom att använda tekniken ansvarsfullt och värderingsstyrt med respekt. AI ska vara ett komplement till mänskliga förmågor och inte ersätta dem. Vi strävar efter att ta kontroll och styra riktningen över användningen av AI, för att gynna samhället vi vill skapa och arkitekturen vi vill utveckla.

Vad har du för personlig relation till AI-teknik?

AI har alltid varit en naturlig del av mitt arbete inom digital transformation för bygg- och fastighetsbranschen. Min fördjupning i AI-teknik började 2018 i samband med transformationen av fastighetslivscykeln, särskilt med fokus på proptech och strategier för drift och förvaltning. Denna passion och nyfikenhet har sedan dess fortsatt att växa med min ökande insikt i AI. Även privat använder jag AI för att förstärka och assistera mig. Hemma har vi fem röststyrda AI-assistenter som är integrerade med olika aspekter av vår hemautomation. Jag ser fram emot hur detta område kommer att fortsätta utvecklas och jag ser även fram emot att driva denna teknologiska transformation inom vår bransch när AI blir ännu mer integrerad i vår vardag och vårt arbete.

Dela

Lisa Anger CDO

Kontakta mig om du vill veta mer

Lisa Anger

+46 790 06 00 89lisa.anger@semren-mansson.se

Relaterade projekt

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram