Tipslista för ett framgångsrikt återbruksprojekt:

2024-07-04

  • Varje återbruksprojekt är unikt. Utmaningen är att utgå från det befintliga och arbeta med förutsättningarna.

  • En tidig och noggrann inventering skapar förutsättningarna för smarta beslut – i rätt tid.

  • Testa idéer fysiskt tidigt för att stärka och utveckla idéerna samt riskminimera uppskalningen.

  • Lär av varandra! Delar projektgruppen sina expertiser kan kostnader och tidsramar beräknas samtidigt som genomförbarheten och det visuella
    resultatet kan utvärderas.

  • Återbruk innebär inte att designkvaliteten sänks. Det kräver starka och omsorgsfullt utförda koncept.

Dela

Jens Ragnarsson, vice Regionchef Semrén & Månsson Göteborg

Kontakta mig om du vill veta mer

Jens Ragnarson

+46 706 80 55 00jens.ragnarson@semren-mansson.se

Relaterade projekt

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram