50 år framåt

2021-01-27

Medarbetare på Semrén & Månssons jubileumsfest

Lördagen den nionde november 2019 firade Semrén & Månsson Group 50 år. Jubileet firades tillsammans med samtliga medarbetare från Göteborg, Stockholm, Malmö, och de långväga kollegorna från Szczecin, S:t Petersburg och Moskva samlades i det av Semrén & Månsson designade Clarion Hotel Post, ett stenkast från huvudkontoret i Göteborg.

Inför kvällen ombads företagets koncernchef, Magnus Månsson, samt vd, Ulrika Liss-Daniels, att dela med sig om sina tankar kring vad jubileet innebär för företaget och vad de nästkommande 50 åren kan komma att betyda.

– Det är att till fullo integrera digitala processer i vårt skapande, att ta hänsyn till den förändrade värld vi kommer att leva i, avseende behov av flexibla rumslösningar beroende på om man har barn-vecka eller inte exempelvis. Samt att vi i branschen tar ansvar för samhälleliga förändringar såsom den ökande ensamheten och utanförskapet som växer, vilket ställer helt nya krav på hur exempelvis ytor skall användas i ett hyreshus eller hur öppna platser kan främja dialog eller var i staden vi kan mötas över områdesgränser. För att kunna göra detta måste vi visa på både affärs- och samhällsnytta i varje projekt, det kommer att vara avgörande, säger Ulrika Liss-Daniels, vd för Semrén & Månsson.

Magnus Månsson, koncernchef för Semrén & Månsson Group, som själv firade 40årsjubileum på företaget:

– Jag tror att hela byggbranschen står inför en fullständigt nödvändig strukturomvandling. Detta har andra branscher genomfört sedan länge vilket har givit nya förutsättningar och stärkta marknadspositioner. Jag ser också att en delvis ny och utvecklad arkitektroll kan göra stor nytta vid denna omvandling förutsatt att vi förstår de ekonomiska villkoren i både byggprocessen som i förvaltningsprocessen. Den nya arkitektrollen är förutsatt en utvecklad affärsförståelse, en holistisk kraft, som kan göra stor skillnad i branschen och i samhällsbygget.

Medarbetare på Semrén & Månssons jubileumsfest
Medarbetare på Semrén & Månssons jubileumsfest

Dela

Ulrika Liss-Daniels vd på Semrén & Månsson Group

Kontakta mig om du vill veta mer

Ulrika Liss-Daniels

+46 31 17 24 01ulrika.liss-daniels@semren-mansson.se

Läs mer

Marco ercole arkitekt

Samordnad klimatdeklaration bygger värde i projektet

Från 1 januari 2022 ställs krav på klimatdeklaration av nya byggnader. Att redovisa klimatpåverkan behöver inte vara så komplicera...

2022-08-25

Semrén & Månsson Group säljer majoritetsägarposten i Zynka BIM till Newsec

Semrén & Månsson Group säljer majoritetsägarposten i Zynka BIM till Newsec. Läs mer här!

2022-07-11

Semrén & Månsson ritar första nybyggnadsprojektet i Kiev

När kriget i Ukraina bröt ut kontaktade Maria Broman, vd för Semrén & Månssons internationella verksamhet, koncernens partnernätve...

2022-06-28
Oskar Tagesson

Workshopen som får hållbarheten att hålla hela vägen

Semrén & Månsson tar ett konkret grepp på hållbarhet i varje nytt större projekt. Genom att tidigt skapa samsyn med uppdragsgivarn...

2022-06-14

Konsten att vinna markanvisningar med hållbarhet i fokus

Semrén & Månsson har senaste året tagit hem flera stora markanvisningstävlingar där hållbarhet varit det avgörande bedömningskrite...

2022-06-09
Mattias Lind

Bakvänt att inte prata om hur saker ser ut

Om Mattias Lind blev uppringd av media idag skulle han prata om de årsringar som arkitekter adderar och hur arkitektur kan hjälpa ...

2022-05-30
KSS entre

Efter sju år – premiär för modern och läkande miljö i framkant av forskningen

Nu har de första patienterna flyttat in i Skaraborgs Sjukhus nya psykiatrihus. Ett allomfattande projekt som Semrén & Månsson arbe...

2022-05-19
Beatrice Valentin Praktikant

Att vara med i ett team och utvecklas

Ta chansen och sök praktikplats hos oss på Semrén & Månsson. Valentin och Bea berättar här om sin tid som praktikant hos oss. Läs ...

2022-03-22

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram