Arkitekten från Australien som flyttade hem till Sverige

2022-10-10

Många arkitekter pratar gärna om vikten av en utökad arkitektroll. Men Evan Rees, arkitekt och studiochef på Semrén & Månsson har de facto lång och praktisk erfarenhet av en större och mer ansvarstagande roll som arkitekt, i alla fall i jämfört med de flesta svenska arkitekter.

Evan är uppvuxen i Melbourne i Australien där han också utbildade sig till arkitekt. Han jobbade under många år som arkitekt i hemlandet med allt från bostäder, nattklubbar, hotell och fängelser. Kärleken ledde honom till Sverige där han bodde under stora delar av 10-talet. Här jobbade han också som arkitekt men insåg snart att det skiljer sig ganska mycket åt hur man jobbar i Sverige och i Australien.

– Arkitektrollen i Australien skiljer sig åt från den svenska. Där är arkitekten huvudkonsult och inblandad i besluten från första skiss tills dess att byggnaden är helt färdigställd. Som australiensisk arkitekt ansvarar du för alla underkonsulter i projektet. När det är dags att gå från ritning till att bygga hjälper den australiensiske arkitekten kunden att välja byggare.  Arkitekten har det ekonomiska ansvaret och kontrollen över processen, fakturorna och slutresultatet. Det är naturligtvis ett mycket större ansvar än vad den svenskan arkitekten behöver ta, säger Evan Rees, arkitekt och studiochef på Semrén & Månsson i Göteborg.

”Arkitektrollen i Sverige är betydligt snävare än i andra länder och därför det är jätteviktigt att vi tar större plats i konversationen med beställarna. Bara då kan vi påverka processen och få ett större inflytande på slutresultatet.”

Evan Rees, arkitekt och studiochef på Semrén & Månsson i Göteborg

– Med det ekonomiska ansvaret följer naturligt också en kontroll över budget, vilket i sin tur ökar möjligheten att den färdiga byggnaden motsvarar det som var tänkt och planerat från början. Det leder också till att du utvecklar en mycket närmare och mer förtroendefull relation till din beställare.

Evan bodde och arbetade som arkitekt i Sverige i åtta år innan hemlängtan till slut tog honom och familjen han fått i Sverige tillbaka till landet på andra sidan jordklotet. Men allt blev inte som han hade tänkt sig. Pandemin slog till och livet med barn var kanske inte alltid lika enkelt där som i Sverige. Som av en händelse såg han att Semrén & Månsson annonserade efter en studiochef.

– Som arkitekt kände jag att jag ville ha en ny utmaning. För mig var det tydligt att Semrén & Månsson kan ‘walk the walk’ inte bara ‘talk the talk’. Man är inte rädd att testa nya och annorlunda idéer och man bygger själv projekt som man själv ritat. Att ta ansvar genom hela processen är ju något jag känner mig väldigt hemma med från min tid som arkitekt i Australien. Och med ansvarstagandet får man en helt annan förståelse för hur arkitektur och business hör ihop. Branschen står ju just nu inför många utmaningar, inte minst ekonomiska. Då är det extra viktigt att förstå projektets ekonomiska förutsättningar, säger Evan Rees.

Dela

Elinor Månsson, kommunikatör på Semrén & Månsson

Kontakta mig om du vill veta mer

Elinor Månsson

+46 733 93 30 63elinor.mansson@semren-mansson.se

Loggbok

Expovallen Jens och Michael

Designar vinnande ikonbyggnad i Trellborgs framtida strandvall

Semrén & Månsson utformar Expovallen, en utställningshall inbyggd i en skyddande strandvall som kopplar samman stad, land och hav.

2023-01-09
Pernilla Fjellestad studiochef och arkitekt

Kan tänka som en beställare

Pernilla Fjellestad, arkitekt och ny studiochef på Semrén & Månsson, kan tänka som en beställare.

2022-12-19

Semrén & Månsson Group rekryterar ekonomichef

Stefan Wisenius tar rollen som Chief Financial Officer med ett övergripande ansvar som sträcker sig över koncernens samtliga fyra ...

2022-12-06

Arkitekten från Australien som flyttade hem till Sverige

Många arkitekter pratar gärna om vikten av en utökad arkitektroll. Evan Rees, arkitekt och studiochef på Semrén & Månsson har de f...

2022-10-10

Maude är tillbaka

Arkitekter har en viktig roll att fylla i arbetet med att åstadkomma en positiv samhällsutveckling. Det är ju inte så att det sakn...

2022-10-06

Semrén & Månsson anställer CDO och vässar det digitala erbjudandet ytterligare

Semrén & Månsson anställer CDO och vässar det digitala erbjudandet ytterligare. Läs mer här!

2022-09-26

Semrén & Månsson presenterar första publika hållbarhetsrapporten för verksamhetsåret 2021

I Semrén & Månssons nya hållbarhetsrapport kan du läsa mer än bara en redovisning av företagets klimatpåverkan. I rapporten kan du...

2022-09-19
Marco ercole arkitekt

Samordnad klimatdeklaration bygger värde i projektet

Från 1 januari 2022 ställs krav på klimatdeklaration av nya byggnader. Att redovisa klimatpåverkan behöver inte vara så komplicera...

2022-08-25

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram