Ett år av utmaningar och möjligheter

2021-02-17

Just nu påverkas kontorsmarknaden av den globala pandemin, en lågkonjunktur och nya kundkrav. Många företag behöver sänka kostnader samtidigt som de måste erbjuda moderna och säkra arbetsplatser. För fastighetsägare är en stor utmaning att erbjuda lokaler som snabbt kan anpassas utifrån föränderliga behov och en oviss framtid.

”Alla blev paralyserade när pandemin slog till, men rätt snart gick vi in i ett slags normalläge, fast från hemmakontoret”, säger Maria Persson, affärsutvecklingschef på Semrén & Månsson.

”Vissa upplevde det nog som lite härligt till en början och det fungerade över förväntan. Jag tror att många kände att de ville dra sig undan och skydda sig”, säger Hanna Pettersson, uppdragsansvarig arkitekt. ”Snart insåg många att de saknade det sociala och hur kreativa och innovativa processer blev lidande. Därför försöker många företag nu ta fram strategier för en hållbar balans mellan fysisk närvaro och distansarbete.”

”Pandemin har stärkt kontorets roll som mötesplats och kreativt nav. Nu blir det allt viktigare att ge utrymme till innovativa processer och social samvaro”

Maria Persson, arkitekt och utvecklingschef på Semrén & Månsson

Att många arbetar delvis på distans kan motivera mindre kontorsytor, något som många företag också behöver av ekonomiska skäl. Paradoxalt har de samtidigt krav att säkerställa trygga arbetsplatser där medarbetare och kunder kan hålla avstånd.

”Pandemin har stärkt kontorets roll som mötesplats och kreativt nav. Nu blir det allt viktigare att ge utrymme till innovativa processer och social samvaro, men också att erbjuda mötesrum för såväl fysiska som digitala samtal”, säger Maria Persson.

”Idag är det mindre fokus på arbetsstationer och en övergång till flexstationer lockar många. Samtidigt ställer delade platser högre krav på rengöring och desinfektion för att de ska kännas trygga. En spaning är att företag kan behöva handla upp dyra sensorer för att verkligen säkra den fysiska distanseringen”, säger Hanna Pettersson.

”Kanske blir en egen kontorsplats en viktig konkurrensfördel”, påpekar Maria Persson. ”Är det ens hållbart att jobba i en pytteliten etta? Hur påverkar det ens psykiska hälsa? Dessutom har vi länge byggt bostäder med öppen planlösning. Går det att få in två arbetsplatser om bägge jobbar på distans?
”För att stötta företag och fastighetsägare i förändring har vi utvecklat Omtag™. Genom att snabbt ta fram olika scenarion kan vi hantera en oviss samtid där saker som får enorm påverkan inträffar väldigt plötsligt,” säger Hanna Pettersson.

”Pandemin medför bestående utmaningar för hela samhället”, säger Hanna Pettersson. ”Dessutom innebär lågkonjunkturen rörelser på den kommersiella fastighetsmarknaden, vilket också måste tas med i ekvationen.”

”Jag tror vi löpande måste analysera och mäta allt som rör lokaler, från nyttjandegrad till hur vi säkrar hälsa och produktivitet. Digitalisering av fastigheter blir en viktig pusselbit”, säger Maria Persson och avslutar:

”Vi får lära oss att leva med ovissheten och vara beredda på att det kan hända saker som förändrar allt. Med Omtag kan vi, med hjälp av data och erfarenhet, göra det bästa möjliga av varje sån situation. Det är en utmanande tid, men den ger oss också spännande möjligheter.”

​Omtag™ vänder sig till både hyresgäster och fastighetsägare. Erbjudandet finns i tre varianter, utifrån olika ambitionsnivåer och erbjuder möjligheter att – snabbt, smart och strategiskt – kapa kostnader och optimera nyttjandet av befintliga lokaler.

Dela

Ulrika Liss-Daniels vd på Semrén & Månsson Group

Kontakta mig om du vill veta mer

Ulrika Liss-Daniels

+46 31 17 24 01ulrika.liss-daniels@semren-mansson.se

Loggbok

Semrén & Månsson Group säljer majoritetsägarposten i Zynka BIM till Newsec

Semrén & Månsson Group säljer majoritetsägarposten i Zynka BIM till Newsec. Läs mer här!

2022-07-11

Semrén & Månsson ritar första nybyggnadsprojektet i Kiev

När kriget i Ukraina bröt ut kontaktade Maria Broman, vd för Semrén & Månssons internationella verksamhet, koncernens partnernätve...

2022-06-28
Oskar Tagesson

Workshopen som får hållbarheten att hålla hela vägen

Semrén & Månsson tar ett konkret grepp på hållbarhet i varje nytt större projekt. Genom att tidigt skapa samsyn med uppdragsgivarn...

2022-06-14

Konsten att vinna markanvisningar med hållbarhet i fokus

Semrén & Månsson har senaste året tagit hem flera stora markanvisningstävlingar där hållbarhet varit det avgörande bedömningskrite...

2022-06-09
Mattias Lind

Bakvänt att inte prata om hur saker ser ut

Om Mattias Lind blev uppringd av media idag skulle han prata om de årsringar som arkitekter adderar och hur arkitektur kan hjälpa ...

2022-05-30
KSS entre

Efter sju år – premiär för modern och läkande miljö i framkant av forskningen

Nu har de första patienterna flyttat in i Skaraborgs Sjukhus nya psykiatrihus. Ett allomfattande projekt som Semrén & Månsson arbe...

2022-05-19
följaberg3

Stockholmskontoret söker stilsäker, driven studiochef

Vårt kontor i Stockholm växer stadigt med både nya uppdrag och medarbetare och vi söker därför en ny studiochef. Läs mer om tjänst...

2022-04-14
Beatrice Valentin Praktikant

Att vara med i ett team och utvecklas

Ta chansen och sök praktikplats hos oss på Semrén & Månsson. Valentin och Bea berättar här om sin tid som praktikant hos oss. Läs ...

2022-03-22

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram