Semrén & Månsson presenterar första publika hållbarhetsrapporten för verksamhetsåret 2021

2022-09-19

I Semrén & Månssons nya hållbarhetsrapport kan du läsa mer än bara en redovisning av företagets klimatpåverkan. I rapporten kan du läsa om arkitekternas mest framgångsrika gröna projekt och planeringsverktyg för att bygga mer resurssnålt, energieffektivt och lönsamt.

– Klimatkrisen är akut och bygg- och fastighetsbranschen står för en väsentlig del av utsläppen. Ett stort ansvar vilar på oss, därför vill vi också ge konkreta råd och inspiration för smartare, grönare och mer långsiktigt byggande, säger Ulrika Liss-Daniels, vd för Semrén & Månsson Group.

”En del ser ekonomiska risker med att bygga hållbart men det är snarare ’business as usual’ som är en högriskstrategi.”

Anna-Karin Nilsson, hållbarhetsstrateg på Semrén & Månsson

En tredjedel av Semrén & Månsons projekt 2021 var miljöcertifierade och andelen uppdrag med ombyggnad, påbyggnad och återbruk blir allt fler. Rapporten innehåller flera inspirerande case, exempelvis ICA Westerport som blev Årets Bygge 2021. Rapporten redovisar också medarbetarnas klimatavtryck och företagets klimatåtgärder och åtaganden framåt. Semrén & Månsson har bland annat anslutit sig till Fossilfritt Sverige och skrivit under Architects Declare.

Trots den positiva trenden är Anna-Karin Nilsson kritisk till att branschens omställning går så långsamt. Byggandet har alltid varit en evolutionär process, där man testat sig fram och ändrat lite i taget, men den approachen räcker inte längre. Små justeringar här och där kommer inte lösa problemen med den överhängande klimatkrisen.

– Med hjälp av analyser och effektiv dialog kan vi ta fram affärsmässigt starka alternativ som förenar hållbarhet och lönsamhet. Vi vill utmana myten att nybyggen alltid ger bäst avkastning. Att transformera och nyttja det befintliga kan vara lika affärsmässigt och dessutom mycket mer hållbart.

”Tiden håller på att rinna ut. Vi har ett stort ansvar att bidra till en bättre framtid – varje dag, i stort och smått.”

Ulrika Liss-Daniels, vd Semrén & Månsson Group

Ulrika-Liss Daniels understryker vikten av att vara med i de allra tidigaste skedena i ett projekt. Hållbart tänkande är en investering som leder till att det byggda håller längre, blir mer attraktiv och bidrar till ett minskat klimatavtryck. Hon förutspår därför att arkitekterna i framtiden kommer att arbeta ännu mer övergripande och tvärdisciplinärt än idag.

– Vi har höga krav på oss själv och på våra kunder. Alla som jobbar här vill aktivt bidra till en bättre framtid varje dag och vår påverkan är som allra störst innan byggnaden ens blivit ett streck på pappret.

Dela

Anna-Karin Nilsson, hållbarhetsstrateg på Semrén & Månsson Stockholm

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna-Karin Nilsson

+46 736 34 89 40anna-karin.nilsson@semren-mansson.se

Loggbok

Expovallen Jens och Michael

Designar vinnande ikonbyggnad i Trellborgs framtida strandvall

Semrén & Månsson utformar Expovallen, en utställningshall inbyggd i en skyddande strandvall som kopplar samman stad, land och hav.

2023-01-09
Pernilla Fjellestad studiochef och arkitekt

Kan tänka som en beställare

Pernilla Fjellestad, arkitekt och ny studiochef på Semrén & Månsson, kan tänka som en beställare.

2022-12-19

Semrén & Månsson Group rekryterar ekonomichef

Stefan Wisenius tar rollen som Chief Financial Officer med ett övergripande ansvar som sträcker sig över koncernens samtliga fyra ...

2022-12-06

Arkitekten från Australien som flyttade hem till Sverige

Många arkitekter pratar gärna om vikten av en utökad arkitektroll. Evan Rees, arkitekt och studiochef på Semrén & Månsson har de f...

2022-10-10

Maude är tillbaka

Arkitekter har en viktig roll att fylla i arbetet med att åstadkomma en positiv samhällsutveckling. Det är ju inte så att det sakn...

2022-10-06

Semrén & Månsson anställer CDO och vässar det digitala erbjudandet ytterligare

Semrén & Månsson anställer CDO och vässar det digitala erbjudandet ytterligare. Läs mer här!

2022-09-26

Semrén & Månsson presenterar första publika hållbarhetsrapporten för verksamhetsåret 2021

I Semrén & Månssons nya hållbarhetsrapport kan du läsa mer än bara en redovisning av företagets klimatpåverkan. I rapporten kan du...

2022-09-19
Marco ercole arkitekt

Samordnad klimatdeklaration bygger värde i projektet

Från 1 januari 2022 ställs krav på klimatdeklaration av nya byggnader. Att redovisa klimatpåverkan behöver inte vara så komplicera...

2022-08-25

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram