Hållbarhetsutmaningarna som byggbranschen inte gärna pratar om

Alla pratar om hållbarhet. Men snackar vi om rätt saker egentligen? Här är tre hållbarhetsutmaningar som branschen inte gärna pratar om – plus två tidlösa tricks för att bygga mer hållbart.

– Vi arkitekter kan självklart göra stor skillnad, men vi ingår också i ett system där det ofta uppstår spänningar mellan olika intressen. Det har lett till att branschen gärna lyfter fram snabba och enkla lösningar, medan många av de svåraste hållbarhetsfrågorna förblir oadresserade, säger Anna-Karin Nilsson, hållbarhetsstrateg på Semrén & Månsson.

”Dagens sätt att tänka har skapat klimatkrisen. Samma tankesätt kommer ju såklart inte att lösa den.”

Anna-Karin Nilsson, hållbarhetsstrateg Semrén & Månsson

För att bidra till klimatomställningen måste byggandet och samhället förändras i grunden. Anna-Karin Nilsson pekar ut tre stora utmaningar som byggbranschen inte gärna pratar om:

Resursutmaningen

En paradox uppstår i att byggbranschen både behöver exploatera naturresurserna och bevara dem för framtida användning. Byggandet har idag en ohållbar materialanvändning. Leverantörskedjor och material måste bli mer hållbara både ekologiskt och socialt. Och byggnader måste utformas och användas mer effektivt.

Tidsutmaningen

Omställningen går för långsamt. Fastighetsutvecklare, byggare och arkitekter vågar inte utmana människors livsstil här och nu. Hållbarhetsarbetet reduceras ofta till kommunikation med fokus på säljande detaljer istället för insatser som gör verklig skillnad. Tillsammans måste vi bevisa att hållbart byggande ger förhöjd livskvalitet – inte tvärtom – och erbjuda fler alternativ att leva ett hållbart liv. Och det måste ske nu.

Ekonomiutmaningen

För att möjliggöra hållbart byggande behöver de ekonomiska modellerna anpassas. Människor och företag måste få bättre förutsättningar att kunna dela på resurser, återanvända material och finansiera hållbara lösningar. Till exempel genom att kunna skriva av investeringar för renovering och underhåll av det befintliga. Idag är det mer ekonomiskt gynnsamt att byta ut mot nytt.

”Att bygga hållbart är inte dyrare, främst handlar det om att jobba på ett annat sätt och att ha ett annat förvaltningsperspektiv.”

Anna-Karin Nilsson, hållbarhetsstrateg Semrén & Månsson

– Det måste börja hända saker, även bland oss arkitekter. På Semrén & Månsson har vi inte någon magisk universallösning, men vi lyfter gärna fram två grundpelare för hållbart byggande som förvånansvärt ofta glöms bort.

Resilient arkitektur

Från ett affärsperspektiv handlar hållbarhet mycket om att riskminimera. Nästa kris är antagligen inte en pandemi, det är något helt annat. På Semrén & Månsson ser vi till att varje projekt har inbyggd motståndskraft och flexibilitet: det ska kunna transformeras, byggas om och på och restaureras.

 

Hållbara material

Genom att bygga beständigt blir kostnaden på lång sikt lägre, det krävs mindre underhåll och man behöver inte byta ut saker lika ofta. Semrén & Månsson har ritat massor av projekt där vi kan visa svart på vitt att den filosofin lönar sig – både för plånboken och planeten.

Anna-Karin Nilsson betonar att även om grunden till hållbart byggande läggs med bra arkitektur och gedigna material, så räcker det inte för att möta utmaningarna. Det krävs kraftfulla insatser av hela branschen.

– En sak är klar: vi kan inte kan lösa hållbarhetsfrågan genom att fortsätta jobba som vi alltid gjort och bara putsa på detaljer. Det är hög tid att rita om hela vår bransch och bygga upp den igen. Från grunden.

Dela

Anna-Karin Nilsson, hållbarhetsstrateg på Semrén & Månsson Stockholm

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna-Karin Nilsson

+46 736 34 89 40anna-karin.nilsson@semren-mansson.se

Loggbok

Koncept- och designintresserad praktikant sökes till Malmökontoret

Semrén & Månsson söker efter en Koncept- och designintresserad praktikant som vill jobba med oss i Malmö. Ansök senast 25 juni.

2021-06-11

Ursäkta röran, vi bygger om

Med ett starkt kundfokus finns alltid risken att man blir som med skomakaren och hans barn. Så därför möblerar vi om i organisatio...

2021-06-09

Pagodenområdet: Pärlan vars lyskraft har stärkts under 14 år av stora omdaningar

År 2007 ville Bygg-Göta väcka liv i ett gammalt hamnkvarter i centrala Göteborg. Sedan dess har samma kärngrupp på Semrén & Månsso...

2021-06-03

Vi söker uppdragsansvarig arkitekt

Semrén & Månsson växer. Nu måste vi bli fler och därför söker vi efter en uppdragsansvarig arkitekt som vill jobba med oss på Göte...

2021-05-29

KTH: Studentkvarteret och labbet som utmanar hur vi bygger och bor

Kvarteret Forskningen på KTH Campus är inte bara hem för studenterna – det är en levande testmiljö där studenternas levnadssätt hj...

2021-05-26

Hållbarhetsutmaningarna som byggbranschen inte gärna pratar om

Alla pratar om hållbarhet. Men snackar vi om rätt saker egentligen? Här är tre hållbarhetsutmaningar som branschen inte gärna prat...

2021-05-10

Så tar vi barnens perspektiv in i utvecklingen av staden

För ett år sedan blev FN:s barnkonvention svensk lag. Men ämnet känns precis lika aktuellt nu, ett år senare, det tar ju tid att i...

2021-04-04

Helhetssyn är den bästa investeringen

Jakob Örtendahl är arkitekt och affärsutvecklare på Semrén & Månsson. Han vet vikten av att komma in i tidiga skeden av projekt. D...

2021-03-30

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram