Helhetssyn är den bästa investeringen

Jakob Örtendahl är arkitekt och affärsutvecklare på Semrén & Månsson. Han vet vikten av att komma in i tidiga skeden av projekt. Det första samtalet är ofta helt avgörande för hur framgångsrik affären och den färdiga produkten blir. Med rätt ingång kan avkastningen mångdubblas – innan första skissen ens har påbörjats.

– Stora värden skapas tidigt. Därför måste vi ha ett helhetsperspektiv där vi tillsammans med beställaren genast sätter förutsättningarna för smart arkitektur och en god affär. Att vi på Semrén & Månsson håller i trådarna genom hela processen är en fördel för kunden, säger Jakob Örtendahl.

”Genom att sätta rätt premisser från början skapar vi förutsättningar för långsiktig hållbarhet, både tekniskt och socialt.”

Jakob Örtendahl, arkitekt och affärsutvecklingschef

Redan inför första mötet vill Jakob Örtendahl få koll på de viktigaste förutsättningarna för ett projekt. Några få koordinater räcker för att tillgång till ett överflöd av tillgängliga data om platsens förutsättningar: befintlig och planerad bebyggelse, närliggande företagsverksamheter, befolkningsstruktur, skolor, dagis, grönytor, markkvalitet, ljus med mera.

– De digitala verktygen ger oss en bra utgångspunkt, men den mänskliga dialogen är så klart minst lika viktig för att forma och nå målet. En god relation med kund, kommun, politiker och medborgare lägger grunden till arkitektur som både gynnar och engagerar alla, säger Jakob Örtendahl.

Projektens enskilt största utmaning är tidsperspektivet. Byggprojekt är ofta långdragna historier. Då blir det extra viktigt att bibehålla kreativiteten och samskapandet, och se till att alla brinner för det man gör även om arbetet löper över lång tid.

– Min uppgift blir ofta att belysa projektet ur så många perspektiv som möjligt, vilket också inkluderar tjänstemän och politikers åsikter. När alla förstår vad vi som arkitekter vill och vilka fördelar det ger på lång sikt, så får vi ofta större mandat att påverka det färdiga resultatet.

”I kundmöten har det hänt att vi har visat en bild på ett område och frågat ’Ska vi inte bygga här?’,”

Jakob Örtendahl, arkitekt och affärsutvecklingschef

Det kan även handla om att identifiera nya, goda affärer åt kunderna. Att hitta byggbar mark och få fram nya detaljplaner på platser där andra inte ser möjligheterna.

– Genom att ha ett längre perspektiv redan från dag ett lägger vi grunden till bättre business – utan väsentligt högre konsultkostnader. Bara att få stadens tjänstemän att börja titta på förutsättningarna för att ändra en detaljplan så att bostäder eller kommersiella fastigheter kan byggas på platsen ökar värdet på marken enormt.

Dela

jakob örtendahl affärsutvecklingschef Stockholm

Kontakta mig om du vill veta mer

Jakob Örtendahl

+46 707 23 23 08jakob.ortendahl@semren-mansson.se

Loggbok

Helhetssyn är den bästa investeringen

Jakob Örtendahl är arkitekt och affärsutvecklare på Semrén & Månsson. Han vet vikten av att komma in i tidiga skeden av projekt. D...

2021-03-30

Jobba med oss i Malmö

Semrén & Månsson växer så det knakar, inte minst i Malmö. Sedan vi etablerade vårt malmökontor 2019 har uppdragen ökat kontinuerli...

2021-03-29

Vi bygger i egen regi – för att skapa bättre affärer för våra beställare

För att utveckla byggandet måste branschen våga tänka nytt. Men ofta rullar vi tillbaka i samma ineffektiva hjulspår. Månsson Fast...

2021-03-21
Karlastaden - vy över området och karlatornet

Semrén & Månsson söker en handläggande arkitekt

Vi söker en handläggande arkitekt med minst sju års arbetslivserfarenhet till vårt team på huvudkontoret i Göteborg. Vill du vara ...

2021-03-16

Not business as usual – så måste arkitektens roll förändras under 2020-talet

Kärleken sägs vara blind, men i relationer är det bra att sätta upp mål och vara ärliga mot varandra. Det gäller inte minst i rela...

2021-03-12
Vrå interiör japansk sittning med utsikt över kök i sten och trä

En japansk och bohuslänsk vrå

Restaurang Vrå i Göteborg är nominerat till Guldstolen. Följ med på arkitektens guidning i restaurangen där Japan möter Bohuslän!

2021-03-05
KTH exteriör byggnader

Semrén & Månsson söker en handläggande byggnadsingenjör

Vi söker en handläggande byggnadsingenjör med minst fem års arbetslivserfarenhet till vårt team på huvudkontoret i Göteborg. Är du...

2021-02-26

Ett år av utmaningar och möjligheter

Pandemin är en utmanande tid, men den ger oss också spännande möjligheter. Läs mer om vårt erbjudande Omtag som stöttar företag oc...

2021-02-17

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram