Helhetssyn är den bästa investeringen

2021-03-30

Jakob Örtendahl är arkitekt och affärsutvecklare på Semrén & Månsson. Han vet vikten av att komma in i tidiga skeden av projekt. Det första samtalet är ofta helt avgörande för hur framgångsrik affären och den färdiga produkten blir. Med rätt ingång kan avkastningen mångdubblas – innan första skissen ens har påbörjats.

– Stora värden skapas tidigt. Därför måste vi ha ett helhetsperspektiv där vi tillsammans med beställaren genast sätter förutsättningarna för smart arkitektur och en god affär. Att vi på Semrén & Månsson håller i trådarna genom hela processen är en fördel för kunden, säger Jakob Örtendahl.

”Genom att sätta rätt premisser från början skapar vi förutsättningar för långsiktig hållbarhet, både tekniskt och socialt.”

Jakob Örtendahl, arkitekt och affärsutvecklingschef

Redan inför första mötet vill Jakob Örtendahl få koll på de viktigaste förutsättningarna för ett projekt. Några få koordinater räcker för att tillgång till ett överflöd av tillgängliga data om platsens förutsättningar: befintlig och planerad bebyggelse, närliggande företagsverksamheter, befolkningsstruktur, skolor, dagis, grönytor, markkvalitet, ljus med mera.

– De digitala verktygen ger oss en bra utgångspunkt, men den mänskliga dialogen är så klart minst lika viktig för att forma och nå målet. En god relation med kund, kommun, politiker och medborgare lägger grunden till arkitektur som både gynnar och engagerar alla, säger Jakob Örtendahl.

Projektens enskilt största utmaning är tidsperspektivet. Byggprojekt är ofta långdragna historier. Då blir det extra viktigt att bibehålla kreativiteten och samskapandet, och se till att alla brinner för det man gör även om arbetet löper över lång tid.

– Min uppgift blir ofta att belysa projektet ur så många perspektiv som möjligt, vilket också inkluderar tjänstemän och politikers åsikter. När alla förstår vad vi som arkitekter vill och vilka fördelar det ger på lång sikt, så får vi ofta större mandat att påverka det färdiga resultatet.

”I kundmöten har det hänt att vi har visat en bild på ett område och frågat ’Ska vi inte bygga här?’,”

Jakob Örtendahl, arkitekt och affärsutvecklingschef

Det kan även handla om att identifiera nya, goda affärer åt kunderna. Att hitta byggbar mark och få fram nya detaljplaner på platser där andra inte ser möjligheterna.

– Genom att ha ett längre perspektiv redan från dag ett lägger vi grunden till bättre business – utan väsentligt högre konsultkostnader. Bara att få stadens tjänstemän att börja titta på förutsättningarna för att ändra en detaljplan så att bostäder eller kommersiella fastigheter kan byggas på platsen ökar värdet på marken enormt.

Dela

jakob örtendahl affärsutvecklingschef Stockholm

Kontakta mig om du vill veta mer

Jakob Örtendahl

+46 707 23 23 08jakob.ortendahl@semren-mansson.se

Loggbok

Ulrika Liss-Daniels Maria Persson

Starkare nu än innan pandemin

Vi på Semrén & Månsson, precis som många av våra branschkollegor, stod inför stora utmaningar när pandemin ledde till både framfly...

2021-06-30

Koncept- och designintresserad praktikant sökes till Malmökontoret

Semrén & Månsson söker efter en Koncept- och designintresserad praktikant som vill jobba med oss i Malmö. Ansök senast 25 juni.

2021-06-11

Ursäkta röran, vi bygger om

Med ett starkt kundfokus finns alltid risken att man blir som med skomakaren och hans barn. Så därför möblerar vi om i organisatio...

2021-06-09

Pagodenområdet: Pärlan vars lyskraft har stärkts under 14 år av stora omdaningar

År 2007 ville Bygg-Göta väcka liv i ett gammalt hamnkvarter i centrala Göteborg. Sedan dess har samma kärngrupp på Semrén & Månsso...

2021-06-03

Vi söker uppdragsansvarig arkitekt

Semrén & Månsson växer. Nu måste vi bli fler och därför söker vi efter en uppdragsansvarig arkitekt som vill jobba med oss på Göte...

2021-05-29

KTH: Studentkvarteret och labbet som utmanar hur vi bygger och bor

Kvarteret Forskningen på KTH Campus är inte bara hem för studenterna – det är en levande testmiljö där studenternas levnadssätt hj...

2021-05-26

Hållbarhetsutmaningarna som byggbranschen inte gärna pratar om

Alla pratar om hållbarhet. Men snackar vi om rätt saker egentligen? Här är tre hållbarhetsutmaningar som branschen inte gärna prat...

2021-05-10

Så tar vi barnens perspektiv in i utvecklingen av staden

För ett år sedan blev FN:s barnkonvention svensk lag. Men ämnet känns precis lika aktuellt nu, ett år senare, det tar ju tid att i...

2021-04-04

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram