Stadsutveckling

Här krävs att många kompetenser samverkar: det kan vara formella kompetenser som arkitekter, samhällsplanerare, digitala specialister, ekonomer och hållbarhetsstrateger. Men det kan också vara informella kompetenser och erfarenheter som boende, brukare och andra intressenter besitter och som tas tillvara genom olika multi- och transdiciplinära dialoger och samarbeten. Målet är alltid mer stadskvalitet, högre livskvalitet - ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Framgången kommer när vi analyserar geografiska, sociala, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar och lägger grunden för långsiktiga, hållbara och ekonomisk bärkraftiga strategier.

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram