Stadsutveckling

Ett stadsutvecklingsprojekt innebär att ett flertal aktörer som besitter olika kompetenser och erfarenheter samverkar. Vi har erfarenhet av projekt i alla skeden, i olika skalor och på olika platser i Sverige, från utveckling av landsbygd – till urbana planer. Hållbarhet ligger som bas i allt vårt arbete där vi ständigt strävar efter att minska klimatpåverkan och minimera riskerna med ett förändrat klimat - samt genom arkitektur främja integration. Framgången kommer när vi analyserar geografiska, sociala, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar, ser till och lägger grunden för långsiktiga, hållbara och ekonomisk bärkraftiga strategier. Slutmålet är alltid: mer stadskvalitet, högre livskvalitet - ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Vill du bli kontaktad?

Är du intresserad av att lära dig mer om oss och vårt arbete. Kanske vill du starta ett samarbete? Låt oss kontakta dig! Du kan få meddelande från oss med sånt vi tycker är intressant!

FacebookLinkedInInstagram