Optimera dina lokaler snabbt, smart & strategiskt

2021-02-17

Semrén & Månssons Göteborgskontor

Vi lever i en tid när många företag vill och måste minska sina lokalkostnader, samtidigt ställer de krav på ytor som är effektiva, hållbara och anpassade för framtiden. Det ställer nya krav på fastighetsägarna. För att bistå med den här omvandlingen har Semrén & Månsson skapat Omtag™, ett antal paket för såväl akuta behov som långsiktiga lösningar.

Det är lätt att säga att det som sker på lokalmarknaden beror på en ekonomisk avmattning och visst har den – samt Covid-19 – skyndat på omställningen. Samtidigt har det länge funnits strömningar mot en förändrad syn på arbetsplatsen. Hyresgäster vill ha mindre, men mer effektiva ytor som passar ett modernt arbetssätt. Fastighetsägarna har insett att de behöver bygga in flexibilitet i sina lokaler för att motverka att dessa blir outhyrda.

Att snabbt kunna ställa om är nödvändigt idag. Samtidigt gör det företag bättre rustade för att möta framtidens krav på arbetsplatsen.

Med Omtag™ gör Semrén & Månsson de här anpassningarna enklare och mer kostnadseffektiva. Vi utgår från verksamhetens behov och byggnadens fysik, genomför en digitaliserad analys och kan, snabbt och effektivt, föreslå rätt åtgärder. Målet är att uppfylla ekonomiska krav, men också att visa omsorg om medarbetare och varumärken. Omtag™ erbjuds i tre olika paket för respektive målgrupp, enligt följande:

Hyresgäster

  • Snabbt Omtag™ för Arbetsplatser: Så sänks kostnader på kort och lång sikt genom att lokaler nyttjas bättre.
  • Smart Omtag™ för Arbetsplatser: Utöver ovanstående kartlägger vi kundens arbetssätt så att lokalerna anpassas optimalt för verksamheten.
  • Strategiskt Omtag™ för Arbetsplatser: Här formulerar vi en vision och tar fram en designidé för företagets framtida arbetsplats och arbetssätt.

Fastighetsägare

  • Snabbt Omtag™ för Fastighetsägare: Vi ser över fastighetens potential utifrån dess fysiska förutsättningar, ytor och uthyrningsstatus.
  • Smart Omtag™ för Fastighetsägare: Här adderar vi en djupare analys för att maximera fastighetens potential utifrån kontext och marknad.
  • Strategiskt Omtag™ för Fastighetsägare: Här tar vi ett helhetsgrepp om fastigheten eller beståndet och skapar en långsiktig strategi som stärker varumärket.

Att snabbt kunna ställa om är nödvändigt idag. Samtidigt gör det företag bättre rustade för att möta framtidens krav på arbetsplatsen. Med hjälp av Omtag™ ges hyresgäster ett bättre underlag när de söker nya lokaler eller anpassar de befintliga. Det hjälper också till vid planering, budgetering, val av inredning och design samt blir ett stöd för HR. För fastighetsägarna underlättar Omtag™ dialogen med kunder, hyresgästanpassningar, konceptutveckling och värderingskalkyler. Det blir också ett verktyg som förbättrar allt från planering och budgetering till kommunikation och marknadsföring.

Dela

Ulrika Liss-Daniels vd på Semrén & Månsson Group

Kontakta mig om du vill veta mer

Ulrika Liss-Daniels

+46 31 17 24 01ulrika.liss-daniels@semren-mansson.se

Loggbok

Marco ercole arkitekt

Samordnad klimatdeklaration bygger värde i projektet

Från 1 januari 2022 ställs krav på klimatdeklaration av nya byggnader. Att redovisa klimatpåverkan behöver inte vara så komplicera...

2022-08-25

Semrén & Månsson Group säljer majoritetsägarposten i Zynka BIM till Newsec

Semrén & Månsson Group säljer majoritetsägarposten i Zynka BIM till Newsec. Läs mer här!

2022-07-11

Semrén & Månsson ritar första nybyggnadsprojektet i Kiev

När kriget i Ukraina bröt ut kontaktade Maria Broman, vd för Semrén & Månssons internationella verksamhet, koncernens partnernätve...

2022-06-28
Oskar Tagesson

Workshopen som får hållbarheten att hålla hela vägen

Semrén & Månsson tar ett konkret grepp på hållbarhet i varje nytt större projekt. Genom att tidigt skapa samsyn med uppdragsgivarn...

2022-06-14

Konsten att vinna markanvisningar med hållbarhet i fokus

Semrén & Månsson har senaste året tagit hem flera stora markanvisningstävlingar där hållbarhet varit det avgörande bedömningskrite...

2022-06-09
Mattias Lind

Bakvänt att inte prata om hur saker ser ut

Om Mattias Lind blev uppringd av media idag skulle han prata om de årsringar som arkitekter adderar och hur arkitektur kan hjälpa ...

2022-05-30
KSS entre

Efter sju år – premiär för modern och läkande miljö i framkant av forskningen

Nu har de första patienterna flyttat in i Skaraborgs Sjukhus nya psykiatrihus. Ett allomfattande projekt som Semrén & Månsson arbe...

2022-05-19
Beatrice Valentin Praktikant

Att vara med i ett team och utvecklas

Ta chansen och sök praktikplats hos oss på Semrén & Månsson. Valentin och Bea berättar här om sin tid som praktikant hos oss. Läs ...

2022-03-22

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram