Optimera dina lokaler snabbt, smart & strategiskt

Semrén & Månssons Göteborgskontor

Vi lever i en tid när många företag vill och måste minska sina lokalkostnader, samtidigt ställer de krav på ytor som är effektiva, hållbara och anpassade för framtiden. Det ställer nya krav på fastighetsägarna. För att bistå med den här omvandlingen har Semrén & Månsson skapat Omtag™, ett antal paket för såväl akuta behov som långsiktiga lösningar.

Det är lätt att säga att det som sker på lokalmarknaden beror på en ekonomisk avmattning och visst har den – samt Covid-19 – skyndat på omställningen. Samtidigt har det länge funnits strömningar mot en förändrad syn på arbetsplatsen. Hyresgäster vill ha mindre, men mer effektiva ytor som passar ett modernt arbetssätt. Fastighetsägarna har insett att de behöver bygga in flexibilitet i sina lokaler för att motverka att dessa blir outhyrda.

Att snabbt kunna ställa om är nödvändigt idag. Samtidigt gör det företag bättre rustade för att möta framtidens krav på arbetsplatsen.

Med Omtag™ gör Semrén & Månsson de här anpassningarna enklare och mer kostnadseffektiva. Vi utgår från verksamhetens behov och byggnadens fysik, genomför en digitaliserad analys och kan, snabbt och effektivt, föreslå rätt åtgärder. Målet är att uppfylla ekonomiska krav, men också att visa omsorg om medarbetare och varumärken. Omtag™ erbjuds i tre olika paket för respektive målgrupp, enligt följande:

Hyresgäster

  • Snabbt Omtag™ för Arbetsplatser: Så sänks kostnader på kort och lång sikt genom att lokaler nyttjas bättre.
  • Smart Omtag™ för Arbetsplatser: Utöver ovanstående kartlägger vi kundens arbetssätt så att lokalerna anpassas optimalt för verksamheten.
  • Strategiskt Omtag™ för Arbetsplatser: Här formulerar vi en vision och tar fram en designidé för företagets framtida arbetsplats och arbetssätt.

Fastighetsägare

  • Snabbt Omtag™ för Fastighetsägare: Vi ser över fastighetens potential utifrån dess fysiska förutsättningar, ytor och uthyrningsstatus.
  • Smart Omtag™ för Fastighetsägare: Här adderar vi en djupare analys för att maximera fastighetens potential utifrån kontext och marknad.
  • Strategiskt Omtag™ för Fastighetsägare: Här tar vi ett helhetsgrepp om fastigheten eller beståndet och skapar en långsiktig strategi som stärker varumärket.

Att snabbt kunna ställa om är nödvändigt idag. Samtidigt gör det företag bättre rustade för att möta framtidens krav på arbetsplatsen. Med hjälp av Omtag™ ges hyresgäster ett bättre underlag när de söker nya lokaler eller anpassar de befintliga. Det hjälper också till vid planering, budgetering, val av inredning och design samt blir ett stöd för HR. För fastighetsägarna underlättar Omtag™ dialogen med kunder, hyresgästanpassningar, konceptutveckling och värderingskalkyler. Det blir också ett verktyg som förbättrar allt från planering och budgetering till kommunikation och marknadsföring.

Dela

Ulrika Liss Daniels, vd semrén & månsson

Kontakta mig om du vill veta mer

Ulrika Liss-Daniels

+46 31 17 24 01ulrika.liss-daniels@semren-mansson.se

Loggbok

Så tar vi barnens perspektiv in i utvecklingen av staden

För ett år sedan blev FN:s barnkonvention svensk lag. Men ämnet känns precis lika aktuellt nu, ett år senare, det tar ju tid att i...

2021-04-04

Helhetssyn är den bästa investeringen

Jakob Örtendahl är arkitekt och affärsutvecklare på Semrén & Månsson. Han vet vikten av att komma in i tidiga skeden av projekt. D...

2021-03-30

Vi bygger i egen regi – för att skapa bättre affärer för våra beställare

För att utveckla byggandet måste branschen våga tänka nytt. Men ofta rullar vi tillbaka i samma ineffektiva hjulspår. Månsson Fast...

2021-03-21

Not business as usual – så måste arkitektens roll förändras under 2020-talet

Kärleken sägs vara blind, men i relationer är det bra att sätta upp mål och vara ärliga mot varandra. Det gäller inte minst i rela...

2021-03-12
Vrå interiör japansk sittning med utsikt över kök i sten och trä

En japansk och bohuslänsk vrå

Restaurang Vrå i Göteborg är nominerat till Guldstolen. Följ med på arkitektens guidning i restaurangen där Japan möter Bohuslän!

2021-03-05

Ett år av utmaningar och möjligheter

Pandemin är en utmanande tid, men den ger oss också spännande möjligheter. Läs mer om vårt erbjudande Omtag som stöttar företag oc...

2021-02-17
Semrén & Månssons Göteborgskontor

Optimera dina lokaler snabbt, smart & strategiskt

Vi lever i en tid när många företag vill och måste minska sina lokalkostnader, samtidigt ställer de krav på ytor som är effektiva,...

2021-02-17
Andreas Ohlsson, arkitekt på semrén & månsson i möte

En ny verklighet kräver helt nya lokaler

Många företag behöver sänka sina lokalkostnader. Samtidigt ska kontoren uppfylla de krav som ställs på framtidens arbetsplatser.

2021-02-08

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram