Designar vinnande ikonbyggnad i Trellborgs framtida strandvall

2023-01-09

Expovallen Jens och Michael

Trellborgs arkitekttävling om en välkomnande märkesbyggnad avgjordes i september. Semrén & Månssons Malmökontor tog hem vinsten i tuff konkurrens med några av landets främsta arkitektkontor. Nu har förarbetet dragit igång med Expovallen och projektet liknar inte något annat – en utställningshall inbyggd i en skyddande strandvall.

Byggnaden smälter in i det naturliga landskapet och ger en wow-känsla som både är storslagen och lågmäld på samma gång. Det är tanken som givit Semrén & Månsson uppdraget att utforma den nya entrén till Trelleborg. Målet är att ge liv åt den framtida skyddsvallen och koppla samman stad, land och hav i en ikonisk byggnad och plats.

– Den här vinsten är ett viktigt genombrott för oss här på Malmökontoret. Vi har fått enormt mycket positiv respons på idén och projektet är flitigt omtalat i branschen. Det är en innovativ designlösning som visar på vår bredd och hur vi som team vill sätta ett starkt avtryck i regionen säger Michael Westerlund, handläggande arkitekt för projektet.

Expovallen flygvy
Expovallen markvy

En ny entré till staden
Expovallen kommer att bli Trelleborgs port västerifrån. Ett banbrytande projekt som sätter tonen för det framväxande området Västra Sjöstaden med bland annat bostäder, affärsverksamheter och offentlig service. Uppdraget är att sätta Trelleborg på kartan, locka turister och kommuninvånare samt att injicera närområdet med ny energi.

”För oss är det viktigt att visa hela spektrat av möjligheter och skapa ett tydligt ramverk som hjälper kommunen att välja väg framåt.”

Michael Westerlund, handläggande arkitekt på Semrén & Månsson i Malmö

En central förutsättning är att bygga vidare på det som är unikt för platsen. Förutom utställningshallen inkluderar förslaget väderskyddade platser utomhus, en badplats och ett vidsträckt trädäck med brygga ut i havet. Men grundidén är flexibel och öppnar upp för många andra möjligheter som servering, lek, aktivitet och mycket annat.

– Nu är vi i en spännande fas där Expovallens exakta utformning och innehåll är under utveckling. Vi gör en förstudie där vi stresstestar och jämför flöden och konstruktions–principer, så att vi gemensamt kan välja väg och fortsätta utveckla det mot ett färdigt förslag, säger Michael Westerlund.

Jens och Michael

Vann på sina gröna uppsidor
Avgörande i tävlingen var hur förslaget tar tillvara platsens höga naturvärden och hanterar energifrågor. Semrén & Månssons lösning var att gå under mark. Att infoga hallen i en skyddsvall mot de stigande havsnivåerna ger strukturen ett lågt energibehov och jämt inomhusklimat året om, trots stora glaspartier ut mot vattnet. Byggnaden blir dessutom självförsörjande på energi året om med hjälp av solceller och vätgas.

Utformningen gynnar också den biologiska mångfalden. Växter, djur- och insektsliv får större utrymme att breda ut sig, samtidigt som det byggda ger besökarna tillgång till naturen och vattnet. Promenadstigar kommer att slingra sig upp på taket i ett fullvärdigt och naturligt landskap utformat i ett mycket tätt samarbete landskapsarkitekterna BOGL och biologer på Enviro Planning.

– Vår miljöpartner Enviro Planning har lagt stor möda på att kartlägga det befintliga växtlivet. Tillsammans har vi gjort strategier för att förstärka ekosystemen genom att bevara och introducera växter som förbättrar den ekologiska statusen. När Expovallen står klar, så kommer området faktiskt ha fler kvadratmeter vild natur än från början, säger Jens Laursen som är uppdragsansvarig arkitekt och regionchef på Semrén & Månsson i Malmö.

Dela

Elinor Månsson, kommunikatör på Semrén & Månsson

Kontakta mig om du vill veta mer

Elinor Månsson

+46 733 93 30 63elinor.mansson@semren-mansson.se

Relaterade projekt

Loggbok

Expovallen Jens och Michael

Designar vinnande ikonbyggnad i Trellborgs framtida strandvall

Semrén & Månsson utformar Expovallen, en utställningshall inbyggd i en skyddande strandvall som kopplar samman stad, land och hav.

2023-01-09
Pernilla Fjellestad studiochef och arkitekt

Kan tänka som en beställare

Pernilla Fjellestad, arkitekt och ny studiochef på Semrén & Månsson, kan tänka som en beställare.

2022-12-19

Semrén & Månsson Group rekryterar ekonomichef

Stefan Wisenius tar rollen som Chief Financial Officer med ett övergripande ansvar som sträcker sig över koncernens samtliga fyra ...

2022-12-06

Arkitekten från Australien som flyttade hem till Sverige

Många arkitekter pratar gärna om vikten av en utökad arkitektroll. Evan Rees, arkitekt och studiochef på Semrén & Månsson har de f...

2022-10-10

Maude är tillbaka

Arkitekter har en viktig roll att fylla i arbetet med att åstadkomma en positiv samhällsutveckling. Det är ju inte så att det sakn...

2022-10-06

Semrén & Månsson anställer CDO och vässar det digitala erbjudandet ytterligare

Semrén & Månsson anställer CDO och vässar det digitala erbjudandet ytterligare. Läs mer här!

2022-09-26

Semrén & Månsson presenterar första publika hållbarhetsrapporten för verksamhetsåret 2021

I Semrén & Månssons nya hållbarhetsrapport kan du läsa mer än bara en redovisning av företagets klimatpåverkan. I rapporten kan du...

2022-09-19
Marco ercole arkitekt

Samordnad klimatdeklaration bygger värde i projektet

Från 1 januari 2022 ställs krav på klimatdeklaration av nya byggnader. Att redovisa klimatpåverkan behöver inte vara så komplicera...

2022-08-25

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram