Vi utmanar, utvecklar och realiserar

2021-02-08

Medarbetare på Semrén & Månsson

Vi är fast beslutna om att ta oss an byggbranschens utmaningar och vi tror att vi måste vara med och förändra branschens ganska så traditionella processer. Varför då? Jo, för att undvika kostnadsdrivande omtag och för att råda bot på ineffektiviteten i projekten.

Utifrån dessa ambitioner så har vi på Semrén & Månsson tagit fram en metod som vi kallar Plusarkitektur. Genom Plusarkitektur kan vi som arkitekter bidra med en helhetssyn i projekt. Med förståelse för ekonomi och affär och ett utökat ansvar så säkrar vi projektets resultat. Hanna Eliasson och Jens Zackrisson är arkitekter på Semrén & Månsson och berättar utifrån sina erfarenheter hur Plusarkitektur slimmar processerna i projekten och ger ett bättre slutresultat.

1. Helhetssyn

Arkitektens helhetssyn i byggprojektet är unik och kan vara den röda tråden genom hela projektet. Arkitekter måste ta mer ansvar och fokusera på rätt fråga i rätt skede. Exempelvis kan vi agera projekteringsledare, där vi får möjligheten att styra expertgruppen och tidigt definiera projektets knäckfrågor. På så sätt kan vi tidigt i projekten djupdyka i särskilda frågor, bland annat risker eller byggnadsdetaljer, som bedöms vara av stor vikt för genomförbarheten, kalkylen eller slutresultatet.

Semrén & Månsson Groups koncernsammansättning med arkitektur, digitalisering och affärsförståelse skapar ett branschunikt helhetserbjudande, som både är en effektivitetsfaktor och trygghet för våra kunder. Tillsammans kan vi djupdyka i allt från energiberäkningar till digitala förvaltningsstrategier – allt utifrån projektets behov och nuläge.

2. Affärsförståelse

För att säkra projektets genomförbarhet krävs en förståelse för respektive aktörs affär, plats och funktion i projektet. Vi brukar tänka  i emotionellt och funktionellt värde. Funktionella värden berör exempelvis hänsyn till driftskostnader, materialval och systemlösningar. Emotionella värden kan handla om attraktionskraft och livsstilsprofilering, som bygger en relation till projektet och skapar upplevelser, vilket kan påverka marknadsvärdet. Det är viktigt att utforska vad som är emotionella respektive funktionella värden och förstå hur vi maxar potentialen i varje enskilt projekt.

3. Teamwork

Tillit, dialog och transparens skapar (affärs)förståelse och gör processerna mer effektiva och produkten säkrare. Ett exempel från verkligheten, i ett nyligen avslutat projekt; när vi som arkitekter blev involverade i en byggares förslag på förändringar, kunde vi ge relevant input på prioriteringar vilket medförde att projektet värderas 2,5 miljoner högre genom kvarhållen yta – utan att behöva tumma på kvaliteten i projektet!

Dela

Jens Zackrisson, arkitekt på Semrén & Månsson Göteborg

Kontakta mig om du vill veta mer

Jens Zackrisson

+46 313 52 02 15jens.zackrisson@semren-mansson.se

Mer läsning

Semrén & Månsson ritar första nybyggnadsprojektet i Kiev

När kriget i Ukraina bröt ut kontaktade Maria Broman, vd för Semrén & Månssons internationella verksamhet, koncernens partnernätve...

2022-06-28
Oskar Tagesson

Workshopen som får hållbarheten att hålla hela vägen

Semrén & Månsson tar ett konkret grepp på hållbarhet i varje nytt större projekt. Genom att tidigt skapa samsyn med uppdragsgivarn...

2022-06-14

Konsten att vinna markanvisningar med hållbarhet i fokus

Semrén & Månsson har senaste året tagit hem flera stora markanvisningstävlingar där hållbarhet varit det avgörande bedömningskrite...

2022-06-09
Mattias Lind

Bakvänt att inte prata om hur saker ser ut

Om Mattias Lind blev uppringd av media idag skulle han prata om de årsringar som arkitekter adderar och hur arkitektur kan hjälpa ...

2022-05-30
KSS entre

Efter sju år – premiär för modern och läkande miljö i framkant av forskningen

Nu har de första patienterna flyttat in i Skaraborgs Sjukhus nya psykiatrihus. Ett allomfattande projekt som Semrén & Månsson arbe...

2022-05-19
följaberg3

Stockholmskontoret söker stilsäker, driven studiochef

Vårt kontor i Stockholm växer stadigt med både nya uppdrag och medarbetare och vi söker därför en ny studiochef. Läs mer om tjänst...

2022-04-14
Beatrice Valentin Praktikant

Att vara med i ett team och utvecklas

Ta chansen och sök praktikplats hos oss på Semrén & Månsson. Valentin och Bea berättar här om sin tid som praktikant hos oss. Läs ...

2022-03-22

Drömmen om en saluhall

Dagens livsmedelsbutiker är standardmässigt utformade. Stora lådor med vita väggar, sterilt ljus och schablonmässiga lösningar. Nä...

2022-03-21

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram