Med siktet på tiden efter krisen

2021-02-08

Ulrika Liss-Daniels, vd på Semrén & Månsson

Ulrika Liss-Daniels, VD för Semrén & Månsson Group, delar med sig av sina tankar kring de utmaningar som Covid-19 innebär och hur man blickar framåt och leder i en oberäknelig tid.

Effekterna av Covid-19 har varit väldigt oförutsägbara. Det är inte en viss typ av företag som har drabbats utan alla företag har drabbats, men av olika anledningar. Från investeringspartners som drar sig ur, reservdelar som saknas till kunders produktioner som gör att de måste stanna av, till att efterfrågan exempelvis på lägenheter drastiskt minskar. Jag skulle vilja säga att Coronaviruset påverkar alla branscher och alla kategorier, frågan är bara när och hur mycket. Detta har gjort det väldigt svårt för oss att förutsäga vilka projekt som får halt, blir uppskjutna, eller indragna.

Tidigare kunde vi lägga en planering på flera månader, men nu jobbar vi på dags- och veckobasis, eftersom det är många händelser som påverkar våra kunders framfart och våra gemensamma projekt med dem. Detta gör att vi måste ha tätare avstämningar, en mycket mer flexibel planering och vara kreativa med hur vi löser de uppkomna problemen för våra kunder för att varje dag säkra leveranser, tidsplaner och effektivitet.

”Den största utmaningen är det oförutsägbara.”

Ulrika Liss-Daniels, VD Semrén & Månsson

Går det att göra nya affärer mitt under kristider?

Absolut! Det finns många företag som fortsatt behöver hjälp och vill göra affärer. Jag tror att det värsta man kan göra är att tänka att det är ingen som vill göra affärer i kristider och vänta på bättre tider. Nu bör man snarare öka ackvisitionstakten. Det uppkomna läget har också gjort att vi har fått många möjligheter att vara kreativa på fruktansvärda problem, exempelvis tomma butikslokaler och hotell som behöver ett nytt användningsområde som kan vara kommersiellt gångbart.

Jag skulle säga att det har blivit lättare för oss att nå både befintliga och potentiella kunder i dagsläget. Eftersom väldigt många jobbar hemifrån och möten har både ändrat form och ställts in, gör att det finns mycket mer tillgänglig tid i folks kalendrar. Det är det enda positiva med virusets framfart, att tillgängligheten till personer har blivit betydligt mycket större.

Den största utmaningen är det oförutsägbara. Vi har fått tänka helt nytt rent planeringsmässigt, där vi har utökat projektgrupper med en till tre personer för att täcka upp för kollegor som är sjuka eller vabbar, eftersom det har ökat lavinartat på sistone. På det sättet har vi alltid kompetent och insatt personal i varje grupp som kan säkra att vi inte tappar någon tid i projekten.

Hur ser du på den närmaste framtiden?

Vi gör allt vi kan för att behålla vår oerhört kompetenta personal. Genom att förnya och vara innovativa med våra arbetsprocesser och rutiner anpassar vi oss till en mer snabbföränderlig värld. Något som vi tror kommer att bestå även efter krisen. Vårda våra kundrelationer oerhört väl. Vara vaksam på alla kostnader. Jobba med kompetensutveckling i form av dela kunskap som finns mellan kollegor och digitalisera processer.

Det viktigaste är att man inte blir tyst i krissituationer. Vi fortsätter att kommunicera vad vi står för och erbjuder, samtidigt som vi måste adressera världens situation. Jag tror också på att ha tät kontakt med kollegor både digitalt och i verkligheten, om än på avstånd. Att man tillåter sig att ha roligt, trots att hjärtat blöder för världen. Fika mer. Men framförallt ha siktet inställt varje dag, på tiden efter denna kris.

Dela

Ulrika Liss-Daniels vd på Semrén & Månsson Group

Kontakta mig om du vill veta mer

Ulrika Liss-Daniels

+46 31 17 24 01ulrika.liss-daniels@semren-mansson.se

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer om vårt arbete, starta ett samarbete eller söka jobb? Låt oss kontakta dig. Du kan även få mejl från oss ibland med sånt vi tycker är intressant.

FacebookLinkedInInstagram